Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (лист ДФС від 24.07.2017 р. № 19504/7/99-99-19-04-17)

Про реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (лист ДФС від 24.07.2017 р. № 19504/7/99-99-19-04-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 24.07.2017 р. № 19504/7/99-99-19-04-17

Митницям ДФС

 

Про реалізацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою

З метою забезпечення виконання митницями ДФС Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року, ратифікованої Законом України від 14 березня 2017 року N 1917-VIII "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", повідомляємо.

1. Набуття чинності Угодою про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Відповідно до пункту 2 статті 19.5 Глави "Прикінцеві положення" ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця після одержання останньою зі Сторін повідомлення про завершення виконання процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

На підставі листа Міністерства закордонних справ України від 06.07.2017 N 72/14-612/1-1593 повідомляємо, що з 01 серпня 2017 року набирає чинності Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року (далі - Угода).

2. Оподаткування ввізним митом товарів, походженням з Канади

Відповідно до пункту 2 статті 2.4 "Скасування тарифів на імпорт" Частини В "Тарифи" Глави 2 "Національний режим та доступ до ринків" Угоди "кожна Сторона поступово скасовує встановлені нею мита на товари, що походять з іншої Сторони, відповідно до свого Графіка, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифів")".

При цьому, згідно з пунктом 3 цієї статті "у процесі скасовування тарифів кожна Сторона повинна застосовувати до товарів, що походять з іншої Сторони, якими торгують між собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порівняння ставки, встановленої відповідно до Графіка, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифів"), та діючої ставки у рамках режиму найбільшого сприяння (РНС)".

Згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2017 N 511 (далі - Класифікатор), для застосування тарифної преференції до товарів, походженням з Канади, використовується код тарифної преференції "420".

Графік України, наведений у Додатку 2-B ("Скасування тарифів"), опубліковано на офіційному веб-порталі ДФС ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вільна торгівля > Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою > Тарифний графік України").

3. Тарифні квоти на товари, походженням з Канади

Згідно з підпунктом (a) пункту 2 Додатка 2-B ("Скасування тарифів") до Глави 2 "Національний режим та доступ до ринків" Угоди товари, походженням з відповідної Сторони, в зазначених нижче сумарних кількостях, що включені в позиції з позначкою "Тарифна квота на свинину" у Графіку для України, звільняються від сплати мита в роки, зазначені нижче:

Рік

Річний сукупний обсяг (у метричних тоннах, маса-нетто)

2017

10000 МТ

2018

11429 МТ

2019

12857 МТ

2020

14286 МТ

2021

15714 МТ

2022

17143 МТ

2023

18571 МТ

2024 і кожний наступний рік

20000 МТ

 

Тарифна квота встановлена для свинини, походженням з Канади, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД 0203 21 10 00, 0203 21 90 00, 0203 22 11 00, 0203 22 19 00, 0203 22 90 00, 0203 29 11 00, 0203 29 13 00, 0203 29 15 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 41 00 00, 0206 49 00 00, 0209 10 11 00 (підпункт (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди).

Усі тарифні квоти для поставок в Україну розподіляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується" (підпункт (d) пункту 3 Додатка 2-B до Угоди).

Для реалізації цієї частини Угоди необхідно керуватися вимогами наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2014 N 1203 "Про затвердження Порядку контролю за розподілом тарифної квоти".

Відповідно до встановленого Порядку розподіл тарифних квот для застосування нульової ставки мита здійснюється програмно-інформаційним комплексом "Облік тарифних квот" ДФС в автоматизованому режимі на підставі поданої декларантом митної декларації, яка повинна містити такі відомості:

код товару згідно з УКТЗЕД, включений до підпункту (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди (графа 33 МД);

відомості про країну походження товару - Канада (графа 34 МД);

вказувати наявність оригіналу документа про походження, визначеного Угодою: декларація про походження, код документа "7018" (графа 44 МД);

код звільнення від сплати ввізного мита "421" (графа 36 МД).

Згідно з підпунктами (e) та (f) пункту 3 Додатка 2-B ("Скасування тарифів") до Угоди на офіційному веб-порталі ДФС забезпечується публікація та щоденне оновлення інформації про загальні обсяги та залишок невикористаної тарифної квоти ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вільна торгівля > Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою > Тарифна квота").

Підпунктом (b) пункту 2 Додатка 2-B ("Скасування тарифів") до Угоди визначено, що мито на товари, походженням з відповідної Сторони, в сумарних кількостях, що перевищують сумарну кількість, зазначену у підпункті (a) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди, повинні бути встановлені за ставкою, не вищою за базову ставку мита, встановлену для такої позиції в Графіку України (поза межами тарифної квоти ставка мита для товару, що класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД 0209 10 11 00, становить 15 відсотків, для всіх інших товарів, наведених у підпункті (e) пункту 2 Додатка 2-B до Угоди - 10 відсотків).

4. Вилучення з режиму вільної торгівлі товарів, походженням з Канади

Згідно з підпунктом (k) пункту 1 Додатка 2-B ("Скасування тарифів") до Глави 2 "Національний режим та доступ до ринків" Угоди із зобов'язань щодо скасування мита на імпорт в Україну вилучені товари, походженням з Канади, за кодами згідно з УКТЗЕД 1701 12 10 00, 1701 12 90 00, 1701 13 10 00, 1701 13 90 00, 1701 14 10 00, 1701 14 90 00, 1701 91 00 00, 1701 99 10 00, 1701 99 90 00, 1702 11 00 00 (перехідна категорія "Е" у Графіку України щодо скасування або зниження мита).

5. Оподаткування вивізним (експортним) митом товарів при експорті з України до Канади

Відповідно до статті 2.9 "Експортне (вивізне) мито" Частини C "Нетарифні заходи" Угоди "для більшої впевненості кожна Сторона може застосовувати експортне мито відповідно до своїх прав та зобов'язань у рамках СОТ".

На сьогодні вивізне (експортне) мито справляється за ставками, визначеними законами України:

від 07 травня 1996 року N 180/96-ВР "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину";

від 10 вересня 1999 року N 1033-XIV "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур";

від 27 жовтня 2002 року N 216-IV "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів";

від 13 грудня 2006 року N 441-V "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням";

від 03 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (природний газ у газоподібному стані та скрапленому стані, газ у газоподібному стані).

6. Підтвердження походження товарів

Відповідно до пункту 1 статті 1.6 "Визначення термінів загального застосування" Частини B "Загальні визначення" Глави 1 "Загальні положення та визначення" Угоди, термін "що походить з відповідної/іншої Сторони" означає такий, що відповідає вимогам щодо походження, визначеним у Главі 3 "Правила та процедури визначення походження".

Пунктом 1 "Загальні вимоги" статті 3.2 Частини B "Правила визначення походження" Угоди встановлено, що для цілей цієї Угоди вважається, що товар походить з тієї Стороні, в якій відбулася остання виробнича операція, якщо на території Сторони або на території обох Сторін відповідно до статті 3.3 він був:

(a) повністю вироблений у розумінні статті 3.4;

(b) вироблений виключно з матеріалів, що походять з відповідної Сторони, в тому числі з матеріалів, зазначених у статті 3.5.2; або

(c) підданий достатній обробці/переробці у розумінні статті 3.5, за якою задовольняються умови, зазначені у Додатку 3-A "Специфічні правила визначення походження товарів").

Згідно зі статтею 3.15 Частини C "Процедури визначення походження" Глави 3 Угоди "товари, що походять з України, при ввезенні в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезенні в Україну користуються перевагами преференційного тарифного режиму в рамках цієї Угоди на підставі декларації ("декларація про походження").

Відповідно до Класифікатора для декларації про походження використовується код документа "7018".

Декларація про походження зазначається на інвойсі або іншому комерційному документі, що містить опис товару, який походить з відповідної Сторони, з достатньою для його ідентифікації деталізацією.

Кожна Сторона вимагає, щоб декларація про походження була оформлена та підписана експортером, якщо Сторонами не передбачено інакше (пункт 3 статті 3.16 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

З урахуванням зобов'язань стосовно експорту товарів, встановлених пунктами 1 - 3 статті 3.16 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди, при експорті товарів з України до Канади у графі 44 МД проставляється код "7018" для декларації про походження (у справах митниці залишається копія декларації про походження).

Декларація про походження є дійсною упродовж 12 місяців з дати її заповнення експортером або упродовж довшого терміну, встановленого Стороною-імпортером. Звернення до митних органів Сторони-імпортера за наданням преференційного тарифного режиму приймаються упродовж терміну дії декларації про походження (стаття 3.17 "Термін дії декларації про походження" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

Угодою встановлено три мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження, наведені у Додатку 3-B до Угоди (додаються).

Мовні версії (українська, англійська, французька) тексту декларації про походження товару опубліковано на офіційному веб-порталі ДФС ("Головна > БАНЕР > Митне оформлення > Суб'єктам ЗЕД > Вільна торгівля > Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою > Декларація про походження").

Звертаємо увагу, що оскільки законодавством України не передбачено подання інвойсу або іншого комерційного документа до декількох партій ідентичних товарів при ввезенні їх на митну територію України, то графа "Період" у декларації про походження, як передбачено пунктом 5 статті 3.16 "Зобов'язання стосовно експорт" Частини C "Процедури визначення походження", не застосовується.

7. Порядок проведення перевірки достовірності декларацій про походження та термін їх зберігання

Пунктом 2 статті 3.26 "Перевірка походження" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди встановлено, що Сторони повинні забезпечити, щоб запит щодо перевірки походження товару та дотримання всіх інших вимог цієї Глави здійснювався:

(a) на основі методів оцінки ризику, які застосовуються митними органами Сторони-імпортера, що можуть включати довільну вибірку, або

(b) у випадках, коли Сторона-імпортер має обґрунтовані сумніви.

Пунктом 3 цієї статті встановлено, що митний орган Сторони-імпортера може здійснити перевірку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевірки походження товару митним органом Сторони-експортера. При поданні вимоги про проведення такої перевірки митний орган Сторони-імпортера має надати для митного органу Сторони-експортера:

(a) відомості про митний орган, який подає вимогу;

(b) назву експортера або виробника, що підлягає перевірці;

(c) предмет і обсяг перевірки; та

(d) копію декларації про походження та, коли це застосовується, будь-яку іншу відповідну документацію.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо достовірності декларації про походження товару, перевірка такого документа здійснюється шляхом направлення митницею до ДФС обгрунтованого запиту, оформленого з урахуванням зазначених вище вимог та згідно з наказом Держмитслужби від 13.09.2010 N 1050 "Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органів щодо проведення перевірки сертифікатів про походження товару".

За запитом Митної адміністрації Канади ДФС здійснює верифікацію (перевірку достовірності) декларацій про походження товару з України у порядку, встановленому статтею 47 Митного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року N 1029 "Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України".

Згідно з пунктом 8 статті 3.26 "Перевірка походження" Угоди верифікація (перевірка достовірності) декларацій про походження здійснюється у найкоротший термін протягом 12 місяців після отримання ДФС запиту від Митної адміністрації Канади.

Митний орган Сторони-експортера зобов'язаний завершити перевірку походження товару та дотримання інших вимог цієї Глави і повинен:

(a) надати до митного органу Сторони-імпортера у формі цінного або рекомендованого листа чи будь-яким іншим способом, що забезпечує підтвердження одержання відповідного документа цим митним органом, письмовий звіт, необхідний для визначення того, чи походить товар з відповідної Сторони, із зазначенням:

(i) результатів перевірки;

(ii) опису товару, що є предметом перевірки, та тарифної класифікації відповідно до застосування правила визначення походження;

(iii) опису і пояснення щодо процесу виробництва, достатніх для обґрунтування статусу походження товару;

(iv) інформації про спосіб, у який була проведена перевірка; та

(v) за необхідності, супровідної документації.

 

(b) якщо це передбачено національним законодавством, повідомити експортера про своє рішення щодо походження товару.

Статтею 3.23 "Зберігання документації" Частини C "Процедури визначення походження" встановлено такі вимоги до зберігання експортером/імпортером, виробником товару документів, що підтверджують їх походження:

"1. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнив декларацію про походження, зберігав копію цієї декларації, а також всі супровідні документи, зазначені у статті 3.22, упродовж трьох років після оформлення декларації про походження або довшого строку, визначеного Стороною-експортером.

2. Кожна Сторона повинна передбачити, що у випадках, коли експортер при оформленні декларації про походження посилався на письмову довідку виробника, виробник зобов'язаний зберігати документацію відповідно до пункту 1.

3. У випадках коли це передбачено в законодавстві Сторони-імпортера, імпортер, якому був наданий преференційний тарифний режим, зобов'язаний зберігати облікові матеріали на ввезену продукцію, включаючи копію декларації про походження, упродовж трьох років з дати, коли було надано преференційний режим, або упродовж довшого періоду, встановленого Стороною-імпортером".

8. Процедура відновлення режиму вільної торгівлі до товарів, походженням з Канади

Згідно з пунктом 4 статті 3.16 "Зобов'язання стосовно експорту" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди декларація про походження може бути заповнена експортером під час експортування або після експортування товару, до якого вона відноситься, за умови, що вона буде надана Стороні - імпортеру упродовж двох років або довшого строку, визначеного законодавством Сторони-імпортера, після імпортування товару, на який вона оформлена.

Сторона має забезпечити, відповідно до свого національного законодавства, що у разі ввезення на територію цієї Сторони товару, який був би кваліфікований як такий, що походить з відповідної Сторони, якби на момент його ввезення імпортер мав декларацію про походження, імпортер цього товару має право упродовж не менше ніж трьох років з дати ввезення подати заяву про відшкодування йому мита, сплаченого через те, що до товару не був застосований преференційний тарифний режим (пункт 4 стаття 3.18 "Зобов'язання щодо імпорту" Частини C "Процедури визначення походження" Угоди).

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України (стаття 301 Митного кодексу України).

Відповідно до пунктів 3 та 6 частини п'ятої статті 301 Митного кодексу України повернення сум відповідних митних платежів здійснюється у разі відновлення режиму вільної торгівлі та коли платником податків подано органу доходів і зборів документи, які підтверджують наявність у нього на день подання органу доходів і зборів митної декларації для митного оформлення права на звільнення від сплати митних платежів.

Статтею 43 Податкового кодексу України визначено, що обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

Враховуючи викладене, до товарів може бути відновлено режим вільної торгівлі в рамках Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою на підставі поданої до митниці заяви разом з:

1) декларацією про походження, яка була наявна в імпортера та дійсна згідно зі статтею 3.17 Частини C "Процедури визначення походження" Угоди на момент ввезення товару, але не застосована для цілей преференційного режиму. Така декларація може бути надана митниці не пізніше трьох років від дня виникнення надміру сплаченої суми;

2) декларацією про походження протягом 12 місяців з дати її складання експортером в Канаді, але не пізніше двох років після ввезення товарів, яких вона стосується (від дня виникнення надміру сплаченої суми).

Порядок повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затверджено наказом Держмитслужби України від 20.07.2007 N 618 "Про затвердження Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами".

З метою інформаційної підтримки керівникам митниць ДФС довести до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності інформацію про особливості застосування положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою та порядок складання експортерами декларації про походження шляхом розміщення на інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниць ДФС версії тексту декларації про походження товару різними мовами, наведені у Додатку 3-B до Угоди.

Додатки в електронному вигляді: 1. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою на 259 арк.; 2. Версії тексту декларації про походження українською, англійською, французькою мовами на 3 арк.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям