Подпишитесь на новости и получите книгу бесплатно!
  • Про реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Про реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у м. КИЄВІ
   
   ЛИСТ
   
   № 10243/10/26-15-40-03-16 від 29.04.2016 р.

   
   Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VІІI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" передбачено запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального та введення акцизної накладної як обов'язкового електронного документа, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалізації пального на внутрішньому ринку.
   
   Згідно з п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – Кодекс) особи, які здійснюють реалізацію пального, підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку, до початку здійснення реалізації пального.
   
   Відповідно до п.п. 231.1. Кодексу платник податку при реалізації пального зобов'язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального та зареєструвати в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
   
   Пунктом 9 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що протягом 20 календарних днів, починаючи з 1 березня 2016 року, платник податку зобов'язаний подати контролюючому органу акт проведення інвентаризації обсягів залишків пального станом на початок дня 1 березня 2016 року.
   
   Зазначені у такому акті інвентаризації обсяги залишку пального контролюючий орган враховує у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 Кодексу, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в системі електронного адміністрування реалізації пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (ΣАНакл), обчислений за такою формулою:
   
   ΣАНакл = ΣАНаклОтр + ΣАМитн + ΣЗаявкиПоповн –
   
   – ΣКоригЗаявкиПопов – ΣАНаклВид – ΣВтрат,
   
   де ΣАНаклОтр – загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;
   
   ΣАМитн – загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;
   
   ΣЗаявкиПоповн – загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального із списанням з електронних рахунків грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет.
   
   Порядок електронного адміністрування реалізації пального затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального" (далі – Порядок).
   
   Відповідно до положень Порядку, зазначені в акті інвентаризації обсяги залишку пального у розрізі кодів згідно з УКТЗЕД одноразово збільшують показник (ΣАНакл) за відповідними кодами згідно з УКТЗЕД як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.
   
   Розрахунок показників, що беруть участь в обчисленні за зазначеною формулою, здійснюється наростаючим підсумком починаючи з 1 березня 2016 року на підставі документів (акцизної накладної, розрахунку коригування до акцизної накладної, митної декларації, заявки на поповнення обсягів залишку пального, коригування до заявок на поповнення обсягів залишку пального), складених починаючи з 1 березня 2016 року.
   
   Зміна показників у зазначеній формулі здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання документів, на підставі яких перераховуються такі показники.
   
   Водночас зауважуємо, що ведення обліку обсягів пального у системі електронного адміністрування реалізації пального здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, тобто ДФС України. Система електронного адміністрування пального – це електронний сервіс який функціонує в автоматичному режимі.
   
   Акцизна накладна, розрахунок коригування до акцизної накладної, заявка на поповнення залишку пального, коригування до заявки на поповнення залишку пального складається особами, що здійснюють реалізацію пального та які відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу визначені платниками податку та включені до реєстру платників.
   
   За порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних передбачено застосування штрафних санкцій, в розмірах, визначених ст. 1202 Кодексу.
   
   Пунктом 11 підрозділу 5 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу передбачено, що норми статті 1202 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних, складених у період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року.
   
   Період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною у пункті 232.3 статті 232 цього Кодексу.
   
   З 1 квітня 2016 року реєстрація акцизних накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених цим Кодексом.
   
   Слід зазначити, що в Реєстрі операцій обсягів пального наявні видані акцизні накладні ТОВ ... , зареєстровані з 18.03.2016 по поточну дату.
   
   Звертаємо увагу, що листи Головного управління ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
   
   Згідно із ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
   
   
   
   Заступник начальника Е.М. Пруднікова
   

Отключить рекламу
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления