Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про рентну плату за користування надрами (лист ДФС від 17.11.2017 р. № 2666/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про рентну плату за користування надрами (лист ДФС від 17.11.2017 р. № 2666/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.11.2017 р. № 2666/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про рентну плату за користування надрами

Державна фіскальна служба України на запит Товариства щодо визначення об’єкта оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу (далі - Рентна плата), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Товариство як власник спеціального дозволу на користування надрами сплачує Рентну плату та у зв’язку із підготовкою нового проекту розробки Русько-Комарівського газового родовища зацікавлене у визначенні об’єкта оподаткування Рентною платою у разі зміни затверджених технологічних схем руху видобутого природного газу.

Об’єктом оподаткування Рентною платою є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини, що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством, у тому числі обсяг товарної продукції, що утворюється в результаті виконання первинної переробки (п. 252.3 ст. 252 Кодексу).

Обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначається платником рентної плати самостійно у журналі обліку видобутих корисних копалин відповідно до вимог затверджених ним схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції і нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничих підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі (п. 252.19 ст. 252 Кодексу).

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 Кодексу).

Обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) - обсяг товарної продукції гірничого підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" обліковується гірничим підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником - суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням (пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Таким чином, облік видобутого природного газу у разі затвердження проектом примислової розробки родовища Товариства нової схеми руху видобутої корисної копалини, здійснюватиметься відповідно до вимог затверджених ним схем руху.

Об’єктом оподаткування Рентною платою вважатиметься обсяг видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), приведеної у відповідність із стандартом, у тому числі (але не виключно) обсяг товарної продукції, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, обліковується гірничим підприємством як запаси.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
60969 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти