при подписке на рассылку
gift_icon
  • Про розгляд заяви (лист ДФСУ від 09.09.2016 р. № 9501/С/99-99-14-03-03-14)

Про розгляд заяви (лист ДФСУ від 09.09.2016 р. № 9501/С/99-99-14-03-03-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 09.09.2016 р. № 9501/С/99-99-14-03-03-14

Про розгляд заяви

Державна фіскальна служба України розглянула в межах компетенції заяву щодо надання консультації з питань проведення документальних перевірок товариства з обмеженою відповідальністю та складання актів і повідомляє таке.

Контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень (пункт 52.5 статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)).

Податкова консультація - допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Враховуючи викладене, питання про практику ДФС щодо перевірок, які проводилися за межами дат, визначених наказом, за своїм змістом не полягає у отриманні роз’яснення стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта.

Щодо питань проведення документальної перевірки поза термінами, визначеними в наказі керівника, складання акта перевірки на 13 день після кінцевої дати перевірки та права посадової особи підписувати такий акт слід зазначити таке.

Порядок призначення та проведення перевірок, у т.ч. документальних, встановлено главою 8 розділу II Кодексу.

Відповідно до п. 77.4 ст. 77, п. 78.4 ст. 78, п. 79.2 ст. 79, ст. 82 Кодексу документальні перевірки платників податків проводяться виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та у визначені Кодексом терміни.

Так, тривалість перевірок, визначених у ст. 77 Кодексу, не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів.

Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 77 Кодексу, можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.

Тривалість перевірок, визначених у ст. 78 Кодексу, не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів.

Продовження строків проведення перевірок, визначених у ст. 78 Кодексу, можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів.

У разі неможливості проведення перевірки платника податків у випадках, передбачених п. 44.5 ст. 44 Кодексу, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки в межах визначених цим підпунктом строків, а якщо документи, зазначені в абзаці першому п. 85.9 ст. 85 Кодексу, було вилучено правоохоронними та іншими органами - до дати отримання копій документів або забезпечення доступу до них. Крім того, проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів у порядку, визначеному п. 82.4 ст. 82 Кодексу.

Результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) відповідно до п. 86.1 ст. 86 Кодексу оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Зокрема, відповідно до пунктів 86.3, 86.4 ст. 86.4 Кодексу акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

Разом з тим Кодексом не передбачена можливість перенесення законодавчо встановлених термінів складення, реєстрації та вручення платнику податків у встановленому порядку акта перевірки, визнання недійсним або заборона щодо його підписання у зв’язку з порушенням цих термінів.

Що стосується відповідальності посадових осіб, то вони зобов'язані дотримуватись Конституції України та діяти виключно згідно з Кодексом, законами України та іншими нормативно-правовими актами (пп. 21.1.1 п. 21.1 ст. 21 Кодексу).

За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом (п. 21.2 ст. 21 Кодексу).

Відповідно до ст. 65 Закону України від 10 грудня 2015 року N 889-VIII "Про державну службу" підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов'язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

Окремо зазначаємо, що відповідно до пп. 10 п. 9 Прикінцевих та Перехідних положень Бюджетного кодексу України посадові та службові особи органів державної влади, дії яких завдали шкоди, що відшкодована з бюджету, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Голова

Р. М. Насіров

Отключить рекламу