Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про розрахунок сум податкових зобов'язань (лист ДФС від 22.05.2017 р. № 12767/7/99-99-19-01-01-17)

Про розрахунок сум податкових зобов'язань (лист ДФС від 22.05.2017 р. № 12767/7/99-99-19-01-01-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.05.2017 р. № 12767/7/99-99-19-01-01-17

Про розрахунок сум податкових зобов'язань

Митницям ДФС
Департаменту розвитку IT
ГУ ДФС в областях та м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС

 

Державна фіскальна служба України у зв'язку із надходженням звернень платників податків щодо розрахунку сум податкових зобов'язань, які виникають при випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі, повідомляє.

Відповідно до частини другої статті 106 Митного кодексу України (далі - МКУ) у разі тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами за кожний повний або неповний календарний місяць заявленого строку перебування на митній території України сплачується 3 відсотки суми митних платежів, яка підлягала б сплаті у разі випуску цих товарів у вільний обіг на митній території України, розрахованої на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

У такому ж порядку сплачуються митні платежі у разі продовження строку тимчасового ввезення зазначених товарів відповідно до статті 108 цього Кодексу.

Підпунктом 206.7.2 пункту 206.7 статті 206 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) встановлено, що до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне часткове звільнення від оподаткування податком на додану вартість до товарів та в порядку, визначених статтею 106 МКУ.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України або передачі таких товарів у користування іншій особі митні платежі сплачуються в обсязі, передбаченому законом для ввезення цих товарів на митну територію України у митному режимі імпорту, за відрахуванням суми, вже сплаченої на підставі умовного часткового звільнення цих товарів від оподаткування митними платежами (частина сьома статті 106 МКУ).

Для нарахування митних платежів при оформленні митної декларації у митному режимі імпорту відповідно до статті 31 МКУ застосовується офіційний курс валюти України до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, що діє на 0 годин дня подання митної декларації.

Крім того, частиною сьомою статті 106 МКУ визначено, що за період, коли застосовувалося таке звільнення, підлягають сплаті проценти з сум податкових зобов'язань, що підлягали б сплаті у разі, якщо б щодо таких сум надавалося розстрочення податкових зобов'язань відповідно до розділу II ПКУ.

Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" внесені зміни до ПКУ, зокрема, викладено у новій редакції абзац перший пункту 100.1 статті 100, яким визначено, що розстроченням грошових зобов'язань є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення грошових зобов'язань.

У разі випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України при розрахунку процентів з сум податкових зобов'язань застосовується база оподаткування та розмір облікової ставки Національного банку України на дату поміщення їх у митний режим тимчасового ввезення.

Крім того, до бази оподаткування податком на додану вартість не включаються суми процентів із сум податкових зобов'язань по миту.

Відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, для процентів із сум податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 N 1011, застосовуються:

коди видів надходжень: по миту - "056", по податку на додану вартість - "057";

коди бюджетної класифікації: по миту - "15010100", по податку на додану вартість - "14070100".

Приклади заповнення графі 47 МД щодо нарахування мита, податку на додану вартість та процентів з сум податкових зобов'язань наведено у додатку до цього листа.

Додаток: на 4 арк. у 1 прим.

 

В. о. Голови

М. В. Продан

 

 

Додаток 1
до листа ДФС
22.05.2017 N /7/99-99-19-01-01-17

 

Розділ I.

Відображення відомостей про нарахування мита, податку на додану вартість та процентів із сум податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами

При поміщенні у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (ІМ31):

Таблиця 1

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн

Ставка

Сума

СП

не друк

020

20000

10 %

2000,00

28

друк

020

2000

36 %

720,00

01

не друк

028

22000

20 %

4400,00

28

друк

028

4400

36 %

1584,00

01

 

Примітка:

митна вартість товару 1000 дол. США, курс 20 грн/дол. США;

строк тимчасового ввезення - 12 місяців (365 днів)

При випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України (ІМ40):

Таблиця 2

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн.

Ставка

Сума

СП

не друк

020

20000

10 %

2000,00

28

не друк

020

2000

36 %

720,00

70

не друк

020

25000

10 %

2500,00

71

друк

020

 

 

1780,00

01

не друк

028

22000

20 %

4400,00

28

не друк

028

4400

36 %

1584,00

70

не друк

028

27500

20 %

5500,00

71

друк

028

 

 

3916,00

01

друк

056

1280

26,4000 %

337,92

01

друк

057

2816

26,4000 %

743,42

01

 

Примітка:

1. при поміщенні у митний режим тимчасового ввезення - митна вартість товару 1000 дол. США, курс 20 грн/дол. США;

2. при випуску товарів у вільний обіг (після поміщення у митний режим тимчасового ввезення) - митна вартість товару 1000 дол. США, курс 25 грн/дол. США;

3. нарахування процентів із сум податкових зобов'язань по миту:

за період після поміщення у режим тимчасового ввезення на строк 12 місяців:

основа нарахування: 2000 - 720 =1280,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

365*
365

= 26,4000 % , де

 

120 % річної ставки НБУ помножити на ставку НБУ на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалось умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (365*-12 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат заокруглити до 4-х знаків.

4. нарахування процентів із сум податкових зобов'язань по ПДВ:

а) за період після поміщення у режим тимчасового ввезення на строк 12 місяців - основа нарахування : 4400 - 1584 = 2816,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

365*
365

= 26,4000 %

 

Розділ II.

Відображення відомостей про нарахування мита, податку на додану вартість та процентів із сум податкових зобов'язань, що підлягають сплаті у разі випуску у вільний обіг на митній території України або передачі у користування іншій особі товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами з подальшим продовженням строку тимчасового ввезення

Приклад відображення відомостей при поміщенні у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (ІМ31) наведено у Таблиці 1.

При продовженні строку тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (ІМ31):

Таблиця 3

Друк/не друк

Вид

Основа нарахування, грн.

Ставка

Сума

СП

не друк

020

20000

10 %

2 000,00

28

не друк

020

2000

36 %

720,00

70

друк

020

2000

18 %

360,00

01

не друк

028

22000

20 %

4 400,00

28

не друк

028

4400

36 %

1 584,00

70

друк

028

4400

18 %

792,00

01

 

Примітка:

митна вартість товару 1000 дол. США, курс 20 грн/дол. США;

продовження строку тимчасового ввезення - на 6 місяців (183 дні)

При випуску товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами, у вільний обіг на митній території України після продовження строку тимчасового ввезення (ІМ40):

Таблиця 4

Друк / не друк

Вид

Основа нарахування,

грн.

Ставка

Сума

СП

не друк

020

20000

10 %

2000,00

28

не друк

020

2000

54 %

1080,00

70

не друк

020

25000

10 %

2500,00

71

друк

020

 

 

1420,00

01

не друк

028

22000

20 %

4400,00

28

не друк

028

4400

54 %

2376,00

70

не друк

028

27500

20 %

5500,00

71

друк

028

 

 

3124,00

01

друк

056

1280

26,4000 %

337,92

01

друк

056

920

13,2362 %

121,77

01

друк

057

2816

26,4000 %

743,42

01

друк

057

2024

13,2362 %

267,90

01

 

Примітка:

1. при поміщенні у митний режим тимчасового ввезення - митна вартість товару 1000 дол. США, курс 20 грн/дол. США

2. при випуску товарів у вільний обіг (після поміщення у митний режим тимчасового ввезення) - митна вартість товару 1000 дол. США, курс 25 грн/дол. США.

3. нарахування процентів із сум податкових зобов'язань по миту:

а) за період після поміщення у режим тимчасового ввезення на строк 12 місяців:

основа нарахування: 2000 - 720 =1280,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

365*
365

= 26,4000 %

 

120 % річної ставки НБУ помножити на ставку НБУ на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалось умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (365* - 12 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат заокруглити до 4-х знаків.

б) за період після продовження режиму тимчасового ввезення на строк 6 місяців (183 дні):

основа нарахування: 2000 - 720 - 360 = 920,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

183
365

= 13,2362 %, де

 

120 % річної ставки НБУ помножити на ставку НБУ на дату поміщення товарів у режим тимчасового ввезення товарів з умовним частковим звільненням від оподаткування (22,00 %) помножити на кількість днів, протягом яких застосовувалось умовне часткове звільнення від оподаткування після поміщення товарів у режим тимчасового ввезення (183* - 6 місяців), поділити на кількість днів у році (365). Результат заокруглити до 4-х знаків.

4. нарахування процентів із сум податкових зобов'язань по ПДВ:

а) за період після поміщення у режим тимчасового ввезення на строк 12 місяців - основа нарахування: 4400 - 1584 = 2816,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

365*
365

= 26,4000 %

 

б) за період після продовження режиму тимчасового ввезення на строк 6 місяців (183 дні):

основа нарахування: 4400 -1584 -792 = 2024,

розрахунок розміру (ставки) процентів

120 %
100 %

х 22 % х

183
365

= 13,2362 %

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться