Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Про спрощену систему оподаткування (лист ДФС від 31.01.2018 р. № 374/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

Про спрощену систему оподаткування (лист ДФС від 31.01.2018 р. № 374/6/99-99-12-02-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 31.01.2018 р. № 374/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Про спрощену систему оподаткування

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), надає індивідуальну податкову консультацію на звернення Товариства щодо спрощеної системи оподаткування.

Товариство поінформувало що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. та планує прийняти об’єкти нерухомості в управління від іншої юридичної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування і є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 відсотків.

Враховуючи зазначене Товариство запитує щодо реєстрації в контролюючих органах договору про надання послуг з управління майном, а також про включення до доходу, що оподатковується єдиним податком, вигоди від управління майном.

Щодо порядку реєстрації договору управління майном та правової можливості платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 відс. бути управителем нерухомого майна

Правові засади операцій по управлінню майном регламентуються Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).

Згідно з част. першою ст. 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві), на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно (п. 1 ст. 1030 ЦКУ).

Договір управління майном укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню (ст. 1031 ЦКУ).

Відповідно до п. 64.6 ст. 64 Кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абз. другого пп. 5 п. 180.1 ст. 180 Кодексу), на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Кодексом.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Управителям майна при взятті на облік договорів управління майном контролюючими органами надається Реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який є податковим номером платника податків (пп. 2 п. 2.4 розд. II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588, із змінами та доповненнями (далі - Порядок)).

Підставою для взяття на облік договору управління майном є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених п. 4.7 розд. IV Порядку (п. 3.5 розд. III Порядку).

Для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку документи щодо реєстрації договору управління майном одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ (п. 4.7 розд. IV Порядку).

Таким чином, платник єдиного податку може бути управителем майна за умови його реєстрації платником ПДВ та переходу на ставку єдиного податку 3 відс. доходу.

Крім цього, поняття "управитель майна" може розглядатися в контексті укладання договору послуг, згідно з яким надаються послуги з управління об’єктом нерухомості за певну винагороду. При цьому управитель майна за договором послуг не має права укладати договори від імені власника майна. Всі договори укладаються самим власником або його представником.

Отже, юридична особа - платник єдиного податку третьої групи має право бути управителем майна згідно з договором управління майном за умови дотримання вимог Кодексу (в частині взяття договору на облік, реєстрації управителя платником ПДВ та застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відс. доходу), або згідно з договором надання послуг з управління майном.

Щодо оподаткування єдиним податком отриманої від управління майном виручки

Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку (п. 3 ст. 1030 ЦКУ).

Управитель, як це це визначено Договором, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління (п. 5 ст. 1033 ЦКУ).

Вигоди від майна, що передане в управління, належать установникові управління, проте він може вказати в Договорі особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача) (ст. 1034 ЦКУ).

Крім цього, істотними умовами Договору є перелік майна, що передається в управління та розмір і форма плати за управління майном (ст. 1035 ЦКУ).

Доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід (пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу), отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Враховуючи зазначене, вся вигода та, при наявності, плата за управління майном, отримана вигодонабувача в результаті операцій з цим майном, підлягає оподаткуванню єдиним податком.

У разі ж укладання Договору, відповідно до якого "управитель майна" надає послуги з управління майном та отримує за це винагороду, оподаткуванню єдиним податком підлягає дохід, отриманий як оплата за послуги з управління майном.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться