Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном нерезиденту (лист ГУ ДФС у Одеській області від 12.09.2017 р. № 1913/ІПК/15-32-12-02-22)

Про визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном нерезиденту (лист ГУ ДФС у Одеській області від 12.09.2017 р. № 1913/ІПК/15-32-12-02-22)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.09.2017 р. № 1913/ІПК/15-32-12-02-22

Про визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном нерезиденту

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло лист щодо визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном нерезиденту, та керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року N 2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до підпункту "г" пункту 186.3 статті 186 ПКУ місцем постачання послуг з надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Відповідно до пп. 14.1.183 п. 14.1 ст. 14 ПКУ послуга з надання персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій.

Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту із особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін.

У разі, якщо платником ПДВ послуги з надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця, надаються нерезиденту, то така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України.

Водночас, послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном не включено до переліку послуг, визначених пунктами 186.2 та 186.3 статті 186 ПКУ, та місце постачання таких послуг визначається відповідно до пункту 186.4 статті 186 ПКУ за місцем реєстрації постачальника таких послуг.

Таким чином, операції з постачання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які постачаються резидентом України - платником ПДВ, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з ПКУ, для визначення необхідності обов'язкової реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати визначення терміна "постачання товарів/послуг" (пп. 14.1.185 та пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ) та приймати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.

Згідно із розділами V та XX ПКУ до оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ, анулювання такої реєстрації та поновлення у Реєстрі регулюється статтями 180 - 184 ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 N 1130.

Законодавчі підстави для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ визначено статтею 184 ПКУ.

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 ПКУ реєстрація діє до дати анулювання реєстрації особи як платника податку, яка проводиться шляхом виключення з Реєстру.

Пунктом 184.2 ст. 184 розд. V ПКУ визначено, що анулювання реєстрації на підставі, визначеній у пп. "а" п. 184.1 цієї статті ПКУ, здійснюється за заявою платника податку.

Таким чином, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються платником ПДВ, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 ПКУ (1000000 грн (без урахування ПДВ)), анулювання реєстрації платника податку на додану вартість може бути здійснено за заявою такого платника податку (форма N 3-ПДВ).

Слід зазначити, що ст. 36 ПКУ встановлено, що платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям