Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про взяття на облік в контролюючих органах особи, яка отримала свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1904/І/99-99-08-02-01-14/ІПК)

Про взяття на облік в контролюючих органах особи, яка отримала свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1904/І/99-99-08-02-01-14/ІПК)

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.09.2017 р. № 1904/І/99-99-08-02-01-14/ІПК

Про взяття на облік в контролюючих органах особи, яка отримала свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо обов’язку взяття на облік в контролюючих органах особи, яка отримала свідоцтво про право заняття адвокатською діяльністю, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Підпунктом 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Відповідно до пункту 63.5 статті 63 та пункту 178.1 статті 178 Кодексу особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, зобов’язані стати на облік у контролюючих органах за місцем свого постійного проживання як самозайняті особи та отримати довідку про взяття на облік згідно зі статтею 65 Кодексу.

Порядок обліку самозайнятих осіб як платників податків визначений статтею 65 Кодексу. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснюється відповідно до статті 178 Кодексу.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

У разі неотримання довідки про взяття на облік особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування є доходи, отримані від такої діяльності без урахування витрат (пункт 178.3 статті 178 Кодексу).

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб (пункт 178.4 статті 178 Кодексу).

Платниками єдиного внеску відповідно до пункту 5 частини першої статті 4 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) є особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пункті 5 частини першої статті 4 Закону, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

З 2017 року, у разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (пункту 2 частини першої статті 7 Закону).

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина дванадцята статті 9 Закону).

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (частина восьма статті 9 Закону).

Відповідно до статті 65 Кодексу, статті 5 Закону, Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 р. N 462, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.05.2014 р. за N 503/25280) (зі змінами) (далі - Порядок N 1588), та Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 р. N 1162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.12.2014 р. за N 1553/26330 (зі змінами) (далі - Порядок N 1162), для взяття на облік фізичної особи, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, така особа повинна подати до контролюючого органу за місцем постійного проживання заяву за формою N 5-ОПП, заяву за формою N 1-ЄСВ та копію свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

Згідно із Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон) адвокатська діяльність може здійснюватися:

фізичною особою індивідуально;

у формі адвокатського бюро (адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, і діє на підставі статуту);

у формі адвокатського об’єднання (адвокатське об’єднання є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту).

Інформація про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності вноситься до Єдиного реєстру адвокатів України, ведення якого забезпечується Радою адвокатів України.

Враховуючи викладене, обов’язок стати на облік в контролюючих органах самозайнятої особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, як платник податків і як платник єдиного внеску виникає у адвоката, якщо до Єдиного реєстру адвокатів України внесено запис про здійснення адвокатської діяльності індивідуально, і така діяльність не є припиненою або зупиненою.

Механізми взяття на облік як платників податків і як платників єдиного внеску встановлені порядками N 1588 та N 1162.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
112928 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно