Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про заповнення Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту (лист ДФС від 06.12.2017 р. № 2856/6/99-99-12-03-07-15/ІПК)

Про заповнення Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту (лист ДФС від 06.12.2017 р. № 2856/6/99-99-12-03-07-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.12.2017 р. № 2856/6/99-99-12-03-07-15/ІПК

Про заповнення Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту

Державна фіскальна служба України (далі - ДФС) розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації щодо порядку заповнення Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту, у разі контрактування підприємством загального об’єму продажу продукції та фіксування ціни залежно від періоду поставки, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" внесено зміни до статті 39 ПКУ, які набрали чинності з 01.01.2017 р.

Відповідно до абзацу другого пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому пп. 39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції, а в разі контрольованої операції, яка здійснюється на підстав форвардного або ф’ючерсного контракту, - на підставі форвардних або ф’ючерсних біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує даті укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту, за умови що платник податків повідомить центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, про укладення такого контракту з використанням засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису протягом 10 робочих днів з дня укладення відповідного форвардного або ф’ючерсного контракту. Форма такого повідомлення затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Форма повідомлення затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.07.2017 р. N 621 "Про затвердження форми Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту", зареєстрована у Міністерстві юстиції України 28 липня 2017 року за N 925/30793 (далі - Повідомлення) та передбачає зазначення платником відомостей відповідно до умов укладеного контракту, зокрема:

кількість базового активу;

ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту;

загальна вартість базового активу у валюті контракту;

термін виконання контракту.

З урахуванням пунктів 9, 10 Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів (далі - Положення), яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року N 632, форвардний контракт - двостороння угода за стандартною (типовою) формою, яка засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладання форвардного контракту. Водночас форвардний контракт повинен мати такі реквізити, зокрема, кількість базового активу, вартість контракту, термін виконання.

Таким чином, у Повідомленні відображається зобов’язання платника податку придбати (продати) базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому щодо якого укладено форвардний контракт. Повідомлення складається окремо за кожним форвардним контрактом.

Звертаємо увагу, що при заповненні у Повідомленні відповідних граф щодо умов контракту платник податку повинен зазначати базовий актив та загальну вартість базового активу відповідно до кількості такого базового активу, визначеної сторонами контракту для певного часу поставки. При цьому, сумарна кількість такого базового активу не повинна перевищувати законтрактовану.

Слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться мова у листі, потребують аналізу документів, що дозволять детальніше ідентифікувати предмет запиту, з метою отримання більш конкретної відповіді щодо порядку заповнення Повідомлення.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
64417 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно