Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Про зменшення суми податкових зобов’язань (лист ДФС від 27.09.2017 р. № 2059/6/99-95-42-03-15/ІПК)

Про зменшення суми податкових зобов’язань (лист ДФС від 27.09.2017 р. № 2059/6/99-95-42-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 27.09.2017 р. № 2059/6/99-95-42-03-15/ІПК

Про зменшення суми податкових зобов’язань

ДержавнафіскальнаслужбаУкраїнирозглянулалистпронаданняіндивідуальноїподатковоїконсультаціїщодозменшеннясумиподатковихзобов’язаньнапідставірозрахункукоригуваннядоподатковоїнакладної, складеноїнанеплатникаподаткунадоданувартість (далі - ПДВ), приповерненнінеоплаченоготовару, іповідомляєтаке.

Згіднозпунктом 185.1 статті 185 ПодатковогокодексуУкраїни (далі- Кодекс) об’єктомоподаткуванняПДВєопераціїплатниківподатку, зокремазпостачаннятоварівтапослуг, місцепостачанняякихрозташованенамитнійтериторіїУкраїни, відповіднодостатті 186 Кодексу.

Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору (пункт 192.2 статті 192 Кодексу).

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 Кодексу податкові накладні, які не надаються покупцю, а також податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Відповідно до пункту 9 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1246, розрахунки коригування до податкових накладних, складених, зокрема до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) - платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складення таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації постачальником (продавцем).

У такому випадку постачальник - платник ПДВ має право скласти розрахунок коригування до податкової накладної, складеної при здійсненні операцій з постачання такого товару, та зменшити нараховану суму податкових зобов’язань з ПДВ після реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
44514 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти