при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо декларування податку на прибуток підприємством, що перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну посеред року (лист ГУ ДФС в Одеській області від 26.09.2016 р. № 2115/10/15-32-12-01-14)

Щодо декларування податку на прибуток підприємством, що перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну посеред року (лист ГУ ДФС в Одеській області від 26.09.2016 р. № 2115/10/15-32-12-01-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 26.09.2016 р. № 2115/10/15-32-12-01-14

 

Головне управління ДФС в Одеській області розглянуло запит щодо декларування податку на прибуток підприємством, що перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну посеред року, та керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Податковий кодекс) повідомляє наступне. 

Згідно положень ст.294 Податкового кодексу для платників єдиного податку третьої групи податковим (звітним) періодом є календарний квартал.

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу).

Поряд з цим, п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу визначено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

З урахуванням зазначеного, платники єдиного податку, які з 01 січня поточного року або пізніше переходять на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації за річний податковий (звітний) період (як новостворені), який для них починається з дати переходу на загальну систему та закінчується 31 грудня такого року, враховуючи положення абзацу "а" п. 137.5 ст. 137 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу, об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III "Податкового кодексу".

Таким чином, починаючи з 01.04.2016 року базою для розрахунку податку на прибуток для Вашого підприємства є фінансовий результат за даними бухгалтерського обліку.

Щодо можливості не використання податкових різниць, то абз.8 п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу встановлено, що платник  податку на прибуток, у якого річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, може визначати об'єкт оподаткування без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу.

У Вашому випадку, при декларуванні податку на прибуток за 2016 рік, об’єктом оподаткування являється дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за II-IV квартали 2016 року. У зв’язку з чим для визначення можливості платнику скористатися положеннями абз.8 п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу  використовується показник доходу, який є об’єктом оподаткування податку на прибуток.

Також повідомляємо, що згідно п.52.2 ст.52 Податкового кодексу дана податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Перший заступник начальника                                              Н.Л.Гулакова

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления