Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у відповідності до пп. 138.1 - 138.2 ПКУ при списанні з балансу комунального підприємства багатоквартирних будинків за рішенням управління виконавчого комітету міської ради (лист ДФС від 01.09.2017 р. № 1782/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування у відповідності до пп. 138.1 - 138.2 ПКУ при списанні з балансу комунального підприємства багатоквартирних будинків за рішенням управління виконавчого комітету міської ради (лист ДФС від 01.09.2017 р. № 1782/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.09.2017 р. № 1782/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо коригування фінансового результату до оподаткування у відповідності до пп. 138.1 - 138.2 ст. 138 Кодексу при списанні з балансу комунального підприємства багатоквартирних будинків за рішенням управління виконавчого комітету міської ради та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Закон України від 14 травня 2015 року N 417-VIII "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - Закон) визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону співвласник багатоквартирного будинку (далі - співвласник) - власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку.

Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку (п. 2 ст. 4 Закону).

Згідно з п. 3 Порядку списання з балансу багатоквартирного будинку міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, державним підприємством або органом місцевого самоврядування, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки (далі - балансоутримувач), у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності (далі - багатоквартирні будинки), здійснюється на підставі прийнятого ними рішення про списання багатоквартирного будинку.

Списання багатоквартирного будинку з балансу може бути ініційоване особою (особами), якій (яким) на праві приватної власності належить (належать) приміщення у такому будинку, шляхом направлення балансоутримувачу письмового повідомлення та копій документів, що відповідно до законодавства підтверджують належність особі (особам) відповідного (відповідних) приміщення (приміщень) на праві приватної власності.

Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документа.

Пунктом 33 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92, встановлено, що об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безкоштовної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Податкового кодексу України (далі - Кодекс) (п. 1.1 ст. 1 розділу 1 Кодексу).

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Статтею 138 Кодексу встановлені різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

Фінансовий   результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

Фінансовий   результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Кодексу продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за кошти або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Таким чином, у разі списання об’єкта житлового комплексу (багатоквартирних будинків), якщо такий об’єкт є основним засобом за рішенням органу місцевого самоврядування з балансу комунального підприємства згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року N 301, виникають різниці для коригування фінансового результату до оподаткування податком на прибуток, передбачені пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу.

Отже, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів - будинку, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі списання з балансу такого об’єкта, та зменшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів - будинку, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характері може використовуватися виключно платником податків якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям