Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за договором з придбання виробничого обладнання, грошовий еквівалент зобов’язань за яким визначено в іноземній валюті (лист ДФС від 28.09.2017 р. № 2065/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за договором з придбання виробничого обладнання, грошовий еквівалент зобов’язань за яким визначено в іноземній валюті (лист ДФС від 28.09.2017 р. № 2065/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.09.2017 р. № 2065/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування за договором з придбання виробничого обладнання, грошовий еквівалент зобов’язань за яким визначено в іноземній валюті.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Кодексом не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають внаслідок перерахунку зобов’язань (заборгованості) постачальника, визначених відповідно до умов договору в іноземній валюті, у національну валюту. Такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Отже, за роз’ясненням щодо відображення у бухгалтерському обліку курсових різниць, що виникають за операціями в іноземній валюті, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Щодо відображення операцій з надання безповоротної фінансової допомоги для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Відповідно до пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об'єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об'єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону), у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Водночас п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу встановлено, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції, коригування, встановлені пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 січня 2015 року, щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з'єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції.

Перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг за кодами згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, вартість яких на період проведення антитерористичної операції включається до інших витрат звичайної діяльності або на вартість яких не проводиться коригування фінансового результату до оподаткування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року N 758 (далі - Постанова N 758).

Отже, п. 33 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу щодо непроведення коригувань, установлених пп. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, застосовується з урахуванням Постанови N 758.

Водночас повідомляємо, що згідно із п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
59394 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти