при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо надання роз'яснення щодо необхідності внесення змін до статутів навчальних закладів (лист ГУ ДФС у Рівненській області від 24.10.2016 р. №2576/10/17-00-12-02-10)

Щодо надання роз'яснення щодо необхідності внесення змін до статутів навчальних закладів (лист ГУ ДФС у Рівненській області від 24.10.2016 р. №2576/10/17-00-12-02-10)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 24.10.2016 р. № 2576/10/17-00-12-02-10

 

Головним управлінням ДФС у Рівненській області розглянуто лист про надання податкової консультації щодо надання роз'яснення щодо необхідності внесення змін до статутів навчальних закладів.                            

Згідно з п. 133.4 ст.133 Кодексу встановлено, що не є платниками податку на прибуток підприємств неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає таким вимогам (п.п.133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу):

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання  своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені  бюджетні установи  (п.п. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Підпунктом 14.1.17 п.14.1 ст.14 Кодексу визначено, що бюджетна установа – це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України від 08.07.2010 року №2456-VI із змінами та доповненнями (далі – БКУ).

Відповідно до п. 12 ст. 2 БКУ під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Порядок утворення, реорганізація та ліквідація міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та організацій, утворених ними, регулюється Господарським кодексом України від 16.01.2003 року №436-IV із змінами та доповненнями (далі ГКУ) та Законом України від 17 березня 2011 року №3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади».

Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису – основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені ст.13 БКУ.

Таким чином, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.

Відповідно до ст. 141 ГКУ державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Поряд з цим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації (ч.3 ст.131 ГКУ). При цьому, враховуючи положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

З огляду на викладене міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства.

Документами, що підтверджують статус бюджетної організації, можуть бути:

  • положення про орган, установу чи організацію;
  • статут органу, установи чи організації, рішення про створення;
  • довідка (витяг) з ЄДРПОУ;
  • лист вищестоящого контролюючого органу, установи чи організації і т. п.

 

Отключить рекламу