Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо надання роз’яснення з питань подання податкової звітності з податку на прибуток новоствореною неприбутковою установою (лист ДФС від 18.08.2017 р. № 1666/6/99-99-12-02-04-15/ІПК)

Щодо надання роз’яснення з питань подання податкової звітності з податку на прибуток новоствореною неприбутковою установою (лист ДФС від 18.08.2017 р. № 1666/6/99-99-12-02-04-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.08.2017 р. № 1666/6/99-99-12-02-04-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо надання роз’яснення з питань подання податкової звітності з податку на прибуток новоствореною неприбутковою Установою та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Установа проінформувала, що її було утворено 31 березня 2017 року у зв’язку із реорганізацією шляхом злиття управління та управління, та було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі- Реєстр) з 02.06.2017 року.

Отже, протягом податкового (звітного) періоду 2017 року зазначена новостворена Установа має два "статуси": є платником податку на прибуток (по 01.06.2017) та не є платником податку на прибуток (з 02.06.2017).

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 Кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Для платників податку на прибуток, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), встановлюється річний звітний період, для яких він починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (п. 137.5 ст. 137 Кодексу).

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесені до Реєстру, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (пп. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Податкова декларація з податку на прибуток (далі - Декларація) подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.11.2015 р. за N 1415/27860 (зі змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 08.07.2016 р. N 585, від 28.04.2017 р. N 467).

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі - Звіт) подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. N 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 за N 932/29062 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 469).

З огляду на викладене порядок звітування Установою за звітний (податковий) період 2017 року такий:

за період перебування на загальній системі оподаткування, у разі виникнення у звітному (податковому) періоді об’єкту оподаткування податком

Відповідно до положень статей 14 та 15 Закону N 1045 джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання визначаються в їх статутних документах.

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Кодексу платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації, з урахуванням вимог ст. 137 цього Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до цього пункту платниками податку на прибуток та неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та її невід'ємною частиною.

Неприбуткові установи та організації подають Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 р. N 553.

Отримання та повернення помилково отриманих коштів профспілковою організацією відображається виключно в бухгалтерському обліку. Що стосується податкового обліку, то вказана операція не несе податкових наслідків в частині оподаткування податком на прибуток підприємств.

Питання щодо дій, які необхідно вжити керівництву профспілки задля усунення порушень (повернення коштів) не належить до компетенції органів податкової служби.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Згідно з пп. 5 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 8 квітня 2011 року N 446/2011, Мінфін відповідно до покладених завдань здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку.

Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку повернення безпідставно набутих коштів доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
63103 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно