USD26.988
Подпишитесь на рассылку

Подпишитесь

и получайте свежие новости и специальные предложения
  • Щодо належності господарської операції з реалізації кукурудзи нерезиденту до контрольованої (лист ДФС від 03.05.2017 р. № 53/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо належності господарської операції з реалізації кукурудзи нерезиденту до контрольованої (лист ДФС від 03.05.2017 р. № 53/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.05.2017 р. № 53/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Щодо належності господарської операції з реалізації кукурудзи нерезиденту до контрольованої

Державна фіскальна служба України розглянула звернення, надіслане на погодження, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Чи належить проведена господарська операція з реалізації кукурудзи нерезиденту до контрольованої, та чи необхідно підприємству подавати звіт про контрольовані операції за 2016 рік?

Відповідно до пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (у редакції, чинній до 01.01.2017 р.) господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо.

Згідно з пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (у редакції, чинній до 01.01.2017 р.) для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Перелік держав (територій), які відповідають критеріям, установленим пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. N 977-р (далі - Перелік N 977).

Шотландія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії не включені до Переліку N 977.

Відповідно до пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (у редакції, чинній до 01.01.2017 р.) господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 пп. 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

• річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

• обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, господарські операції з реалізації кукурудзи нерезидента, який не зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, будуть вважатись контрольованими лише у випадку, якщо такий нерезидент є пов'язаною особою або комісіонером та якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний звітний (податковий) рік та обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків).

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИЗДАНИЕМ
Контекстная реклама
Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления