Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб переданих юридичній особі від фізичної особи цінних паперів згідно з договором дарування (лист ДФС від від 06.11.2017 р. № 2527/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб переданих юридичній особі від фізичної особи цінних паперів згідно з договором дарування (лист ДФС від від 06.11.2017 р. № 2527/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 06.11.2017 р. № 2527/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб переданих юридичній особі від фізичної особи цінних паперів згідно з договором дарування та керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Щодо оподаткування податком на прибуток цінних паперів, переданих юридичній особі від фізичної особи згідно з договором дарування.

Відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу, об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Положеннями Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з безоплатного отримання простих іменних акцій за договором дарування.

Таким чином, зазначені вище операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно- правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-ХIV).

Враховуючи викладене, з питання відображення в бухгалтерському обліку безоплатно отриманих простих іменних акцій за договором дарування, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб переданих юридичній особі від фізичної особи цінних паперів згідно з договором дарування.

Відповідно до ст. 717 Цивільного кодексу України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом.

Згідно з пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податку є фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу податковий агент, визначення якого наведено у пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу.

Таким чином, дохід, отриманий юридичною особою у вигляді подарованих цінних паперів у розумінні розділу IV Кодексу не є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. При цьому обов’язку щодо виконання функції податкового агента у такої юридичної особи не виникає.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальну податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61344 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти