Подпишитесь!


  • Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ згідно з пунктом 198.5 ПКУ при безоплатній передачі об’єктів благоустрою та соціальної інфраструктури до житлового будинку з балансу однієї юридичної особи, яка є платником ПДВ, на баланс іншої юридичної особи, яка не є платником ПДВ (лист ДФС від 15.01.2018 р. № 152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ згідно з пунктом 198.5 ПКУ при безоплатній передачі об’єктів благоустрою та соціальної інфраструктури до житлового будинку з балансу однієї юридичної особи, яка є платником ПДВ, на баланс іншої юридичної особи, яка не є платником ПДВ (лист ДФС від 15.01.2018 р. № 152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 15.01.2018 р. № 152/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ згідно з пунктом 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при безоплатній передачі об’єктів благоустрою та соціальної інфраструктури до житлового будинку з балансу однієї юридичної особи, яка є платником ПДВ, на баланс іншої юридичної особи, яка не є платником ПДВ, та керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

До оперіацій з постачання товарів також віднесена будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню) (підпункт "в" підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Згідно з пунктом 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПКУ) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197  ПКУ та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 ПКУ).

Отже, податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ нараховуються платником ПДВ у випадку, якщо основні засоби призначаються для використання або починають використовуватися в неоподатковуваних операціях або не в господарській діяльності такого платника податку.

Враховуючи зазначене, операція з безоплатної передачі основних засобів для платника податку, який здійснює таку передачу, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, крім випадків, коли така операція звільнена від оподаткування ПДВ відповідно до норм ПКУ, а тому при здійсненні такої операції пункт 198.5 статті 198 ПКУ не застосовується, а податковий кредит, сформований платником податку при придбанні таких засобів, що передаються, не коригується.

Разом з цим пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

При цьому згідно з підпунктом "б" пункту 187.1 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ при безоплатній передачі основних засобів є момент їх відвантаження, тобто момент підписання акту приймання-передачі об’єкта основних засобів.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін.

Особливості складання податкової накладної при здійсненні операцій з безоплатного постачання товарів/послуг визначено Порядком заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267.

Таким чином, при проведенні операції з безоплатної передачі основних засобів нараховуються податкові зобов'язання один раз на підставі відповідних норм ПКУ залежно від наведених вище умов операції. Вказане стосується порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі основних засобів на баланс як платників, так і неплатників ПДВ.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд