Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо обрахунку показників СЕА (лист ДФС від 04.10.2017 р. № 2126/6/99-99-12-03-01-15/ІПК)

Щодо обрахунку показників СЕА (лист ДФС від 04.10.2017 р. № 2126/6/99-99-12-03-01-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 04.10.2017 р. № 2126/6/99-99-12-03-01-15/ІПК

Щодо обрахунку показників СЕА

Державна фіскальна служба України розглянула запит про надання податкової консультації щодо обрахунку показника перевищення податкових зобов’язань (ΣПеревищ) в системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА) та надає в порядку ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) індивідуальну податкову консультацію.

Порядок та умови функціонування системи електронного адміністрування регламентовано ст. 2001 ПКУ.

Так, платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) на суму податку (ΣНакл), обчислену за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 ПКУ.

ΣНакл = ΣНаклОтрМитн + ΣПопРах + ΣОвердрафт - ΣНаклВид - ΣВідшкод - ΣПеревищ,

Де:

ΣНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН, податковими накладними, складеними платником податку відповідно до п. 208.2 ст. 208 Кодексу та зареєстрованими в ЄРПН, та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

ΣМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

ΣПопРах - загальна сума поповнення з поточного рахунку платника податку рахунка в СЕА, в тому числі рахунків у системі електронного адміністрування податку платника - сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 2001.2 цієї статті;

ΣОвердрафт - сума середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником - сільськогосподарським підприємством, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 ПКУ;

ΣНаклВид - загальна сума податку за складеними платником податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в ЄРПН;

ΣВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок, що проводяться відповідно ПКУ;

ΣПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН.

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.

Під час обрахунку суми ΣНакл також використовуються показники, визначені п. 34, 341 підр. 2 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ.

Слід зазначити, що Законом України від 21 грудня 2016 р. N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" статтю 2001 ПКУ доповнено пунктом 2001.9.

Відповідно до п. 2001.9 ст. 2001 ПКУ якщо у платника податку загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ), а сума, визначена п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ (ΣНакл), є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування до такої податкової накладної за звітні періоди виникнення такого перевищення, платник податку має право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 1 липня 2015 року (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл, визначеного відповідно до п. 2001.3 цієї статті.

Платник податку має право зареєструвати в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту, тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ).

Що стосується надміру сплаченої суми ПДВ у розмірі 1 273 489 грн., яку 21.04.2017 р. платнику повернуто на електронний рахунок в СЕА ПДВ, то вона не приймає участі в обрахунку показників формули.

Суми надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ, повернуті на електронний рахунок, не змінюють значення ΣПопРах, а отже, не змінюють суму, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.

Додатково повідомляємо, що згідно з п. 53 підрозд. 2 розд. XX ПКУ у 2017 році значення суми ΣНакл разово збільшено на суму коштів, повернутих у період з 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 ПКУ на рахунок у СЕА ПДВ: перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету; перерахованих з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ до бюджету за заявою платника відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 ПКУ, який діяв у цей період.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям