Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо окремих питань оподаткування доходів платників єдиного податку (лист ДФС від 07.12.2016 р. № 26510/6/99-99-13-01-02-15)

Щодо окремих питань оподаткування доходів платників єдиного податку (лист ДФС від 07.12.2016 р. № 26510/6/99-99-13-01-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.12.2016 р. № 26510/6/99-99-13-01-02-15

Про розгляд листів

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула листи щодо окремих питань оподаткування доходів платників єдиного податку і в межах компетенції повідомляє.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено у главі 1 розділу XIV ПКУ.

Пунктом 291.2 ст. 291 ПКУ визначено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності - це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, передбачених п. 297.1 ст. 297 ПКУ, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цією главою, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів, у якій щоденно за підсумками робочого дня відображають отримані доходи.

Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 296.1.2 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

Порядок ведення Книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, та Книги обліку доходів та витрат платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі - Книга), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 579 (далі - Порядок).

Порядком передбачено, що Книга безоплатно реєструється у контролюючому органі, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення (далі - КУпАП) неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів та витрат суб'єктами господарювання, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою ст. 164 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пунктом 299.6 ст. 299 ПКУ встановлено виключний перелік підстав для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку:

• невідповідність такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;

• наявність у суб'єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

• недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу.

Згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ передбачено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

• для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

• для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

При цьому пп. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ встановлено, що у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Отже, у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних ставок єдиного податку до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, діють ставки єдиного податку, прийняті для попереднього бюджетному періоду.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних ставок єдиного податку для окремого виду діяльності, то використовується мінімальна ставка єдиного податку, встановлена цією сільською, селищною, міською радою або радою об'єднаних територіальних громад для здійснення фізичними особами - підприємцями діяльності на умовах сплати єдиного податку.

Перший заступник Голови

С. Білан

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться