при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо оподаткування державним підприємством (платником податків на загальних підставах) податком на прибуток безоплатного отримання на баланс матеріальних цінностей від державного підприємства (неприбуткової установи), яка знаходиться в стадії ліквідації (лист ДФС від 11.11.2016 р. № 19425/5/99-99-15-02-02-16)

Щодо оподаткування державним підприємством (платником податків на загальних підставах) податком на прибуток безоплатного отримання на баланс матеріальних цінностей від державного підприємства (неприбуткової установи), яка знаходиться в стадії ліквідації (лист ДФС від 11.11.2016 р. № 19425/5/99-99-15-02-02-16)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.11.2016 р. № 19425/5/99-99-15-02-02-16

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування державним підприємством (платником податків на загальних підставах) податком на прибуток безоплатного отримання на баланс матеріальних цінностей від державного підприємства (неприбуткової установи), яка знаходиться в стадії ліквідації та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств»  Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з безоплатного прийняття на баланс державним підприємством матеріальних цінностей від державного підприємства (неприбуткової установи), яка знаходиться в стадії ліквідації.

 Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Отключить рекламу