при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо оподаткування доходів у вигляді спадщини, отриманих фізичною особою, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим» (лист ДФС від 01.11.2016 р. № 11497/П/99-99-13-02-03-14 )

Щодо оподаткування доходів у вигляді спадщини, отриманих фізичною особою, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим» (лист ДФС від 01.11.2016 р. № 11497/П/99-99-13-02-03-14 )

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 01.11.2016 р. № 11497/П/99-99-13-02-03-14

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула Ваше звернення … щодо оподаткування доходів у вигляді спадщини, отриманих фізичною особою, яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», та повідомляє.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, та фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Поняття «резидент» та умови набуття платником податку статусу резидента України визначено п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Однак слід врахувати, що п. 26 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу передбачено, що на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636).

Відповідно до п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636 фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), юридична особа (відокремлений підрозділ), яка має податкову адресу (місцезнаходження) на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидента.

Визначення правового статусу та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим здійснюються у порядку, встановленому Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон № 1706) (п. 14.1 ст. 14 Закону № 1636).

Згідно з п. 1 ст. 4 Закону № 1706 факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка).

При цьому відповідно до п. 1 ст. 5 Закону № 1706 довідка засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у ст. 1 Закону № 1706.

Отже, фізична особа, яка за правовим статусом є внутрішньо переміщеною особою, з метою оподаткування прирівнюється до резидента.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента (нерезидента) є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. При цьому об’єктом оподаткування нерезидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні.

Підпунктом 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що оподатковується згідно з розділом IV Кодексу.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину майна, регулюється ст. 174 Кодексу, якою встановлено декілька ставок оподаткування, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується, зокрема, вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас відповідно до п.п. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу за ставкою 18 відс., визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу, оподатковується будь-який об’єкт спадщини, що успадковується, зокрема, спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

Разом з тим, згідно з п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, об’єктом оподаткування військовим збором є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (ст. 163 Кодексу), до якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого майна (п.п. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий фізичною особою, яка має податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», від фізичної особи – резидента, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором - 1,5 відсотка.

Якщо фізична особа (спадкоємець) має податкову адресу на іншій території України і за правовим статусом є  внутрішньо переміщеною особою та одночасно є членом сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, то дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий такою особою, оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Водночас вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором.

 

З повагою

 

В.о  Голови                                                                     С.В. Білан

Отключить рекламу