при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо оподаткування окремих видів доходів (лист ДФС від 03.11.2016 р. № 11590/Т/99-99-13-02-03-14)

Щодо оподаткування окремих видів доходів (лист ДФС від 03.11.2016 р. № 11590/Т/99-99-13-02-03-14)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.11.2016 р. № 11590/Т/99-99-13-02-03-14

 

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення … щодо оподаткування окремих видів доходів і в межах компетенції повідомляє.

Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (частина друга ст. 192 Цивільного кодексу України). Частиною третьою ст. 533 Цивільного кодексу України визначено, що використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов’язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.

Частиною другою ст. 198 Господарського кодексу України визначено, що грошові зобов’язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов’язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб’єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов’язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.

Згідно з п.п. 3.3 п. 3 ст. 3 Закону України від 05 квітня 2001 року                         № 2346-ІІІ „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

Відповідно до частини першої ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” (далі – Декрет), який установлює режим здійснення валютних операцій на території України, валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов’язань, якщо інше не передбачено Декретом, іншими актами валютного законодавства України.

Підпунктом „г” п. 4 ст. 5 Декрету, зокрема, передбачено, що використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави  потребує індивідуальних ліцензій Національного банку України.

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом його походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

      Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено у п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Під час нарахування (отримання) доходів, отриманих у вигляді валютних цінностей або інших активів (вартість яких виражена в іноземній валюті або міжнародних розрахункових одиницях), такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів (п. 164.4 ст. 164 Кодексу).

Водночас повідомляємо, що з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, для отримання більш конкретної відповіді необхідне детальне вивчення документів (матеріалів), які  стосуються порушених питань.

 

З повагою

 Перший заступник Голови                                                                         С.В. Білан

Отключить рекламу