Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання платних послуг вищим навчальним закладом (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 1279/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання платних послуг вищим навчальним закладом (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 1279/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.07.2017 р. № 1279/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання платних послуг вищим навчальним закладом

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з надання платних послуг вищим навчальним закладом та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 ПКУ режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється на операції з постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, у тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах і клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках.

При цьому до таких послуг належать послуги з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами І - IV рівнів акредитації, у тому числі для здобуття іншої вищої та післядипломної освіти (підпункт "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1).

Водночас під вищим навчальним закладом розуміється окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей (підпункт 7 пункту 1 статті 1 Закону України від 10 липня 2014 року N 1556-VII "Про вищу освіту" (далі - Закон N 1556).

При цьому освітня діяльність - це діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб (підпункт 16 пункту 1 статті 1 Закону N 1556).

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться вищими навчальними закладами, науковими установами (для підготовки фахівців ступеня доктора філософії) на підставі ліцензій, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно із Законом N 1556 (пункт 1 статті 24 Закону N 1556).

Відомості про кожен вищий навчальний заклад, видані йому ліцензії та сертифікати про акредитацію містяться у Реєстрі вищих навчальних закладів (далі - Реєстр) та є відкритими і оприлюднюються відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", у тому числі у формі відкритих даних (пункт 2 статті 8 Закону N 1556).

Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений підпунктом "ґ" підпункту 197.1.2 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, поширюється на операції з надання послуг з усіх видів освітньої діяльності, які постачаються вищими навчальними закладами, у тому числі для проведення атестації осіб, щодо вільного володіння державною мовою, за умови, що такі заклади здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти України, та перебувають у Реєстрі.

З питання віднесення послуг з проведення атестації осіб стосовно вільного володіння державною мовою до послуг з освітньої діяльності пропонуємо звернутись до Міністерства освіти та науки, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, науково-педагогічної діяльності, наукової діяльності у системі вищої освіти та інтелектуальної власності.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
105400 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно