Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання послуг (складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень стосовно об’єктів будівництва, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об’єктів будівництва, надання консультацій та авторський нагляд під час здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт стосовно об’єктів будівництва тощо) (лист ДФС від 13.09.2017 р. № 1934/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання послуг (складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень стосовно об’єктів будівництва, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об’єктів будівництва, надання консультацій та авторський нагляд під час здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт стосовно об’єктів будівництва тощо) (лист ДФС від 13.09.2017 р. № 1934/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 13.09.2017 р. № 1934/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України, розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з надання послуг (складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень стосовно об’єктів будівництва, розроблення технічної документації, проектування та конструкторське опрацювання об’єктів будівництва, надання консультацій та авторський нагляд під час здійснення монтажних та пусконалагоджувальних робіт стосовно об’єктів будівництва тощо) і, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 Кодексу).

Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Кодексу поняття, правила та положення, установлені Кодексом та законами з питань митної справи, застосовуються виключно до регулювання відносин, передбачених статтею 1 Кодексу. При цьому інші терміни, що застосовуються у Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Згідно з підпунктом 14.1.85 пункту 14.11 статті 14 Кодексу інжиніринг - надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами).

Відповідно до підпункту "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Пунктом 186.2 - 186.4 статті 186 Кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Так, місцем постачання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних послуг відповідно до підпункту "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання.

Місцем постачання послуг, які пов'язані з нерухомим майном, а саме: послуг агентств нерухомості, послуг з підготовки та приведення будівельних робіт, інших послуг за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі що будується, є фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі що будується (підпункт 186.2.2 пункту 186.2 статті 186 Кодексу).

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 Кодексу, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 Кодексу).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг, у тому числі нерезиденту безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Разом з цим слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання (стаття 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати відповідність здійснених ними операцій тим, які визначені Кодексом.

Також інформуємо, що класифікація видів господарської діяльності платника податку не відноситься до компетенції ДФС, а тому з питання віднесення наведених у зверненні послуг до послуг, перелічених у пунктах 186.2 - 186.3 статті 186 Кодексу, рекомендуємо звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64663 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти