Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування ПДВ комісійної винагороди (плати) за надання банком клієнту рахунку - виписки поштою та/або за надання дублікату / копії банківського договору (лист ДФС від 11.10.2017 р. № 2215/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування ПДВ комісійної винагороди (плати) за надання банком клієнту рахунку - виписки поштою та/або за надання дублікату / копії банківського договору (лист ДФС від 11.10.2017 р. № 2215/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.10.2017 р. № 2215/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ комісійної винагороди (плати) за надання банком клієнту рахунку - виписки поштою та/або за надання дублікату / копії банківського договору та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до пунктів 5.1 і 5.2 статті 5 розділу І ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 розділу І ПКУ. При цьому у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням ПКУ, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з надання послуг платіжних організацій платіжних систем, пов'язаних з переказом коштів, з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Розрахунково-касове обслуговування - послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами (пункт 1.37 Закону України від 05.04.2001 р. N 2346- III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").

Отже, порядок надання банком послуг з розрахунково-касового обслуговування згідно із законодавством України має бути визначено при укладанні договору та здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування, затверджений постановою Національного банку України від 01.08.2017 р. N 73 (далі - Перелік N 73).

Згідно з Переліком N 73 до операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об'єктом оподаткування, віднесено операції з документарного оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів, а саме:

надання виписок з рахунків клієнтів (на паперовому носії, в електронному вигляді, у вигляді текстових повідомлень, з використанням платіжних пристроїв, мобільного зв'язку тощо) та додатків до них (пункт 2.2 Переліку N 73);

надання документів (копій документів), які є документальним підтвердженням переказу коштів, у тому числі за операціями з використанням електронних платіжних засобів;

видача дублікатів/копій касових, розрахункових та інших документів, які зберігаються в архіві (пункт 2.4 Переліку N 73).

Враховуючи вищевикладене, якщо операції з надання банком клієнту рахунку - виписки поштою та/або дублікату / копії банківських договорів відносяться до операцій з розрахунково-касового обслуговування, визначених у Переліку N 73, то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ, а винагорода (плата), яка отримується банком за такі операції, не включається до бази оподаткування ПДВ.

Водночас зазначаємо, що згідно з пунктами 4, 8 статті 7 розділу І Закону України від 20 травня 1999 року N 679-ХIV "Про Національний банк України" встановлення правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності для банків належить до функцій Національного банку України, тому у разі виникнення необхідності платник податку з питання віднесення перелічених у зверненні послуг до послуг, визначених у Переліку N 73, може звернутися до Національного банку України.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
77618 146
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше