Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання резидентом України послуг з науково-експериментальних досліджень технічних характеристик вагонів транспортерів для перевезення ядерного палива нерезиденту України, який не має постійного представництва в Україні (лист ДФС від 20.10.2017 р. № 2313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК))

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання резидентом України послуг з науково-експериментальних досліджень технічних характеристик вагонів транспортерів для перевезення ядерного палива нерезиденту України, який не має постійного представництва в Україні (лист ДФС від 20.10.2017 р. № 2313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК))

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.10.2017 р. № 2313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо оподаткування ПДВ операцій з надання резидентом України послуг з науково-експериментальних досліджень технічних характеристик вагонів транспортерів для перевезення ядерного палива нерезиденту України, який не має постійного представництва в Україні, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з підпунктом «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 Кодексу розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг відповідно до підпунктом 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Пунктом 186.2 - 186.4 статті 186 Кодексу визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

Згідно з пунктом 186.3 статті 186 Кодексу місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать, зокрема:

в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем.

Місцем постачання послуг, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 статті 186 Кодексу, є місце реєстрації постачальника (пункт 186.4 статті 186 Кодексу).

Відповідно до підпункту 14.1.85 пункту 14.1 статті 14 Кодексу інжиніринг - це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко- економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об'єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об'єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов'язаних із такими послугами (роботами).

Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання послуг безпосередньо залежить від місця постачання таких послуг.

Враховуючи викладене, у разі якщо перелічені у зверненні послуги (з науково-експериментальних досліджень технічних характеристик вагонів транспортерів для перевезення ядерного палива), які платник податку надаватиме нерезиденту, який не має постійного представництва в Україні, підпадають під визначення інжинірингових послуг, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання таких послуг відповідно до підпункту "в" пункту 186.3 статті 186 Кодексу є місце реєстрації їх отримувача. У такому випадку операції з постачання перелічених у зверненні послуг не є об'єктом оподаткування ПДВ.

У разі якщо перелічені у зверненні послуги, які платник податку надаватиме нерезиденту, не підпадають під визначення інжинірингових, то для цілей оподаткування ПДВ місце постачання таких послуг відповідно до пункту 186.4 статті 186 Кодексу є місце реєстрації їх постачальника. У такому випадку операції з постачання послуг, перелічених у зверненні, є об'єктом оподаткування ПДВ та оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Разом з цим повідомляємо, що нормами Кодексу не передбачено віднесення постачальником до складу податкового кредиту сум ПДВ, нарахованих ним при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, які не оплачені покупцем, а також повернення таких сум ПДВ постачальнику державою.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання (стаття 36 Кодексу) та повинні самостійно визначати відповідність здійснених ними операцій тим, які визначенні Кодексом.

Також інформуємо, що класифікація видів господарської діяльності платника податку не відноситься до компетенції ДФС, а тому з питання чи відносяться послуги з науково-експериментальних досліджень технічних характеристик вагонів транспортерів для перевезення ядерного палива до інжинірингових послуг, рекомендуємо звернутись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке є центральним органом виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям