<-- -->
Отключить рекламу

при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо оподаткування податком на прибуток субвенцій, отриманих місцевим бюджетом з державного бюджету для погашення підприємству заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за 2014, 2015 роки (лист ДФС від 18.10.2016 р. № 22488/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо оподаткування податком на прибуток субвенцій, отриманих місцевим бюджетом з державного бюджету для погашення підприємству заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за 2014, 2015 роки (лист ДФС від 18.10.2016 р. № 22488/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.10.2016 р. № 22488/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток субвенцій, отриманих місцевим бюджетом з державного бюджету для погашення підприємству заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію за 2014, 2015 роки та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Порядок формування доходів і витрат та їх визнання при обчисленні об’єкта оподаткування податку на прибуток підприємств регламентує розділ III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015.

Згідно із п.п. 135.5.10  п. 135.5 ст. 135 Кодексу до складу інших доходів відносяться суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку.

Визнання доходів регламентує ст. 137 Кодексу, згідно з п.п. 137.2.2 п. 137.2 якої у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів, дохід визнається з моменту його фактичного отримання.

Отже, в умовах дії положень Кодексу, в редакції, чинній до 01.01.2015, у разі отримання платником податку коштів з бюджету у вигляді відшкодування збитків (різниці в тарифах на теплову енергію), зазначені кошти визнаються доходом у періоді отримання такого відшкодування.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, чинній з 01.01.2015 об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Кодексу.

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по субвенціях, отриманих для погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію.

Отже, такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

 

Отключить рекламу
Настройки
Оформление
Светлая тема
(стандартный)
Серая тема
Темная тема
Параметры экрана
Фиксированная ширина
(стандартный)
Во весь экран
Управление уведомлениями
Включить уведомления
Отключить уведомления