Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо оподаткування податком на прибуток операцій зі списання простроченої кредиторської заборгованості (лист ДФС від 28.03.2017 р. № 6322/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій зі списання простроченої кредиторської заборгованості (лист ДФС від 28.03.2017 р. № 6322/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.03.2017 р. № 6322/6/99-99-15-02-02-15

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оподаткування податком на прибуток операцій зі списання простроченої кредиторської заборгованості та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Підпунктом п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу встановлено, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього  Кодексу.

Згідно з п. 142.1 ст. 142 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному контролюючому органі в порядку, передбаченому для платників цього податку.

Таким чином, прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів, отриманий від інших видів діяльності, які не звільняються від оподаткування відповідно до п. 142.1 ст. 142 Кодексу, оподатковується податком на прибуток у загальновстановленому порядку.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться