Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо оподаткування процентів за кредитами, що сплачуються на користь Європейського інвестиційного банку (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 10/6/99-99-01-02-02-15/ІПК)

Щодо оподаткування процентів за кредитами, що сплачуються на користь Європейського інвестиційного банку (лист ДФС від 02.01.2018 р. № 10/6/99-99-01-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 02.01.2018 р. № 10/6/99-99-01-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України у відповідь на листи щодо оподаткування процентів за кредитами, що сплачуються на користь Європейського інвестиційного банку (далі - ЄІБ або Банк), керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Згідно з положеннями пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей п. 141.4 ст. 141 Кодексу під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом (пп. "а" пп. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу).

Відповідно до положень пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 цього пункту, за ставкою у розмірі 15 відс. (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 Кодексу).

Згідно з положеннями статей 1 та 3 Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (далі - Рамкова угода), підписаної 14.06.2005 р., ратифікованої Верховною Радою України 07.02.2006р., яка набрала чинності 08.04.2006 р., відсотки та всі інші платежі належні Банку, які виникають внаслідок діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та доходи Банку, пов’язані з такою діяльністю, не обкладаються будь-яким податком, митом, обов’язковим збором, відрахуванням чи фіскальним збором як національного, так і місцевого та регіонального рівня.

Розділом 7.01 ст. 7 Договору між Україною та Європейським інвестиційним банком про співробітництво та діяльність Постійного представництва ЄІБ в Україні (далі - Договір), підписаного 15.06.2010 р., ратифікованого Верховною Радою України 04.11.2010 р., який набрав чинності 21.12.2010 р., встановлено, що Банк, його активи, майно, доходи і його діяльність та угоди, передбачені Рамковою угодою та цим Договором, звільняються від оподаткування прямими податками.

При цьому ЄІБ є резидентом Люксембурга, а до доходів резидентів Люксембурга з джерелом походження з України з 01.01.2018 р. будуть застосовуватись положення Конвенції між Урядом України і Урядом Великого Герцогства Люксембург про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на капітал від 06.09.1997 р. (зі змінами, внесеними Протоколом від 30.09.2016 р.) (далі - Конвенція), які були ратифіковані Верховною Радою України 14.03.2017 р. та набрали чинності 18.04.2017 р.

Положеннями п. 1 ст. 11 Конвенції встановлено, що проценти, які виникають в Україні і сплачуються резиденту Люксембурга, можуть оподатковуватись у Люксембурзі.

Однак відповідно до положень п. 2 ст. 11 Конвенції проценти, що виникають в Україні, можуть також оподатковуватись в Україні відповідно до законодавства України, але якщо особа - фактичний власник процентів є резидентом Люксембурга, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

а) 5 % від загальної суми процентів у випадку процентів, які виникають в Україні і сплачуються за будь-якими позиками будь-якого виду, що надаються банком або будь-якою іншою фінансовою установою Люксембурга, включаючи інвестиційні банки та ощадні банки;

б) 10 % загальної суми процентів в усіх інших випадках.

Відповідно до п. 3.1 ст. 3 Кодексу податкове законодавство України складається, зокрема, з чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування.

З набранням чинності Конвенцією Рамкова угода та Договір не втратили чинності і їх положення повинні застосовуватись у повному обсязі.

Отже, згідно зі ст. 3 Рамкової угоди та розділом 7.01 ст. 7 Договору доходи у вигляді процентів за кредитами, що сплачуються на користь Європейського інвестиційного банку, не підлягають оподаткуванню в Україні. При цьому це не входить у протиріччя з положеннями ст. 11 Конвенції, зважаючи на те, що зазначене звільнення застосовується відповідно до положень міжнародних договорів, які є частиною податкового законодавства України, і податок, встановлений Рамковою угодою та Договором, не перевищує 5 %.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться