Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо оподаткування суми винагороди, яка виплачується фізичній особі на підставі договору комісії (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 1559/Я/99-99-13-02-03-14/ІПК)

Щодо оподаткування суми винагороди, яка виплачується фізичній особі на підставі договору комісії (лист ДФС від 10.08.2017 р. № 1559/Я/99-99-13-02-03-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 10.08.2017 р. № 1559/Я/99-99-13-02-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розглянула звернення щодо оподаткування суми винагороди, яка виплачується фізичній особі на підставі договору комісії і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Відповідно до ст. 1011 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України від 13.03.1995 р. N 37 (далі - Правила), учасниками сторін торговельного процесу на комісійних засадах є: суб'єкт господарювання, який приймає товар на комісію (в подальшому - комісіонер), і громадянин, підприємство (організація, установа), що здає товар на комісію (в подальшому - комітент).

При цьому частиною першою ст. 128 Господарського кодексу України (далі - ГКУ) передбачено, що громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГКУ.

Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, регулюється Законом України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів регулюються Кодексом.

Згідно з пп. "ж" пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дохід з джерелом їх походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, зокрема доходів від зайняття підприємницькою діяльністю.

Крім того, діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами вважається господарською діяльністю (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Доходи фізичних осіб - підприємців, отримані від здійснення господарської діяльності, оподатковуються відповідно до норм ст. 177 розділу IV Кодексу та глави 1 розділу XIV Кодексу в залежності від обраної системи оподаткування.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям