Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо питань, пов’язаних із застосуванням норм податкового законодавства, та Закону України від 05 квітня 2016 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (лист ДФС від 21.07.2017 р. № 1302/6/99-99-10-02-15-/ІПК)

Щодо питань, пов’язаних із застосуванням норм податкового законодавства, та Закону України від 05 квітня 2016 року № 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (лист ДФС від 21.07.2017 р. № 1302/6/99-99-10-02-15-/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 21.07.2017 р. № 1302/6/99-99-10-02-15-/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо питань, пов’язаних із застосуванням норм податкового законодавства, та Закону України від 05 квітня 2016 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877-V) та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом N 877 встановлено, що державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Звертаємо увагу, що Кодекс регулює відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Пунктом 5.2 статті 5 Кодексу визначено, що у разі, якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Водночас Законом України від 30 листопада 2016 року N 1728-VIII "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 1728) визначені особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2017 рік.

Так, Законом N 1728 встановлено на 2017 рік мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а також підстави для проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю), які здійснюються органами державного нагляду (контролю).

При цьому, статтею 6 Закону N 1728 визначено, що дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, та його територіальними органами.

Таким чином, на законодавчому рівні встановлено, що на органи ДФС не поширюються особливості здійснення заходів державного (контролю) у сфері господарської діяльності.

У зв’язку з тим, що Закон N 877 врегульовує відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, та не регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, здійснення валютного та митного контролю, то відповідно до пункту 5.2 статті 5 Податкового кодексу, передбачені частиною п’ятою статті 2 Закону N 877 норми можуть бути виконаними органами ДФС лише в порядку, передбаченому законодавством з питань державної митної справи, податковим, валютним та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям