Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо питань, пов’язаних із обрахунком суми "овердрафту" (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо питань, пов’язаних із обрахунком суми "овердрафту" (лист ДФС від 30.10.2017 р. № 2437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 30.10.2017 р. № 2437/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо питань, пов’язаних із обрахунком суми "овердрафту", та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлені розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Основні принципи функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - Система) визначено статтею 2001 розділу V ПКУ і пунктами 33, 34 і 341 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі - Порядок N 569).

Починаючи із дати запровадження Системи на постійній основі, а саме з 01.07.2015 р., реєстрація в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється виключно у межах реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569.

Згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569 одним із складових показників зазначеної формули є сума середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені (ΣОвердрафт).

Показник ΣОвердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останніх 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку, були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

Платникам податку, які станом на 1 січня 2016 року зареєстровані платниками податку на додану вартість менш як 12 звітних (податкових) місяців, а також платникам, зареєстрованим платниками податку на додану вартість після 1 січня 2016 року, - таке збільшення здійснюється протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців.

Таким чином, показник (ΣОвердрафт) формується в автоматичному режимі та підлягає щоквартальному (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) перерахунку відповідно до вимог, встановлених пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ.

Водночас інформуємо, що величина кожного показника, які є складовими формули, формується на дату витягу з Системи та змінюється по мірі надходження до Системи інформації, зокрема, щодо зареєстрованих податкових накладних, розрахунків коригування до податкових накладних, митних декларацій та аркушів коригування до митних декларацій, зарахованих на електронний рахунок коштів, поданої податкової звітності та іншої інформації, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569, яка впливає на показники складової формули.

Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого рахунку у Системі (далі - електронний рахунок), а також про реєстраційну суму (пункт 13 Порядку N 569). Зокрема, на запит платника податку ДФС подає шляхом надсилання електронного повідомлення інформацію про рух коштів на його електронному рахунку (інформація про суми коштів, перерахованих з електронного рахунка платника податку до бюджету, на поточний рахунок платника податку) (пункт 24 Порядку N 569).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям