Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Подпишитесь!


  • Щодо питань ведення бухгалтерського обліку та особливостей формування річної звітності (лист ДФС від 01.06.2017 р. № 437/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

Щодо питань ведення бухгалтерського обліку та особливостей формування річної звітності (лист ДФС від 01.06.2017 р. № 437/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 01.06.2017 р. № 437/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє таке.

Щодо питань ведення бухгалтерського обліку

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначаються Законом України від 16 липня 1999 року N 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон N 996).

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону N 996).

Згідно з пп. 5 п. 4 Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446/2011, Міністерство фінансів України відповідно до покладених завдань здійснює нормативно-правове регулювання у сфері бухгалтерського обліку.

Отже, з питання правильності відображення у бухгалтерському обліку операцій з купівлі ювілейних монет доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

Щодо особливостей формування річної звітності

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Підпунктом 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу передбачено, що для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених пп. 133.4.3 цього пункту.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією, відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Кодексу, є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Якщо організація не внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, то така організація оподатковується на загальних підставах та подає податкову звітність згідно з п. 49.18 ст. 49 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия Карантин выходного дня. Куда девать работников? [юрикам и ФОПам]...
25982 34
Курсы валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд