Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо податкового обліку за договорами управління майном (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28475/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо податкового обліку за договорами управління майном (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28475/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 28475/6/99-99-15-02-02-15 від 29.12.2016

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо податкового обліку за договорами управління майном та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Відповідно до ст. 1029 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Пунктом 3 ст. 1030 ЦКУ встановлено, що майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік.

Статтею 1032 ЦКУ визначено, що установником управління є власник майна.

Згідно зі ст. 1033 ЦКУ управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.

Починаючи з 1 січня 2015 року, згідно із змінами, внесеними до Кодексу, договори з управління майном виключено з кола платників податку на прибуток.

Відтепер згідно з п. 64.6 ст. 64 Кодексу на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені Кодексом.

Слід зазначити, що об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу (п.п. 134.1.1 п.134.1 ст.134 Кодексу).

При цьому розділом III Кодексу не передбачено різниць щодо договорів управління майном.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться