при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо порушення платником акцизного податку порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування (Лист ДФСУ від 23.06.2016 р. N 21649/7/99-99-12-03-03-17)

Щодо порушення платником акцизного податку порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування (Лист ДФСУ від 23.06.2016 р. N 21649/7/99-99-12-03-03-17)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.06.2016 р. N 21649/7/99-99-12-03-03-17

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві,
Офісу великих платників податків ДФС
Про надання інформації

Державна фіскальна служба України звертає увагу, що відповідно до пунктів 19 та 21 розділу I Закону України від 24 грудня 2015 року N 909-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) внесені зміни та доповнення щодо накладення штрафів у випадку: здійснення суб'єктами господарювання (далі - СГ) операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом (п. 117.3 ст. 117 Кодексу); порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі - ЄРАН) (ст. 1202 Кодексу).

Так, згідно з п. 117.3 ст. 117 Кодексу здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у розмірі 100 відс. вартості реалізованого пального.

Крім того, наслідком нереєстрації платником акцизного податку з реалізації пального є порушення ним граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН, встановлених ст. 231 Кодексу, та/або відсутності з його вини зареєстрованих акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Підстави та розміри штрафів, які мають бути застосовані до платника податків за порушення ним порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН, встановлено ст. 1202 Кодексу.

Пунктом 11 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу передбачено, що норми ст. 1202 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування в ЄРАН, складених у період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року (вказаний період є перехідним періодом, протягом якого реєстрація акцизних накладних / розрахунків корегування в ЄРАН здійснюється без обмеження обсягів, обчислених за формулою, визначеною у п. 232.3 ст. 232 Кодексу). З 1 квітня 2016 року реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування в ЄРАН здійснюється з урахуванням усіх вимог, встановлених Кодексом.

З метою імплементації положень п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202 Кодексу на сьогодні розроблено відповідний проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків", яким вносяться відповідні зміни та доповнення до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків та форм податкових повідомлень-рішень, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 р. N 1204 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2016 р. за N 124/28254 (далі - Порядок N 1204).

Згідно з пунктом 2 розділу II Порядку N 1204 відповідний структурний підрозділ контролюючого органу складає податкове повідомлення-рішення за формою "Р" - у разі виявлення за результатами перевірок завищення або заниження податкових зобов'язань платника податків та/або у разі застосування штрафних (фінансових) санкцій, передбачених Кодексом (крім штрафних (фінансових) санкцій або інших грошових зобов'язань, визначених іншими формами податкових повідомлень-рішень) (додаток 2 до Порядку N 1204).

Отже, до моменту реєстрації та набрання чинності положеннями вказаного проекту наказу Мінфіну органам ДФС при накладанні штрафів, встановлених п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202 Кодексу, слід використовувати форму "Р" податкових повідомлень-рішень платникам податків (додаток 2 до Порядку N 1204, пункт 2 розділу II Порядку N 1204).

Сплата штрафів, які застосовані відповідно до п. 117.3 ст. 117 та ст. 1202 Кодексу, здійснюється на бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету 14021900 (Пальне).

Відповідно до п. 75.1 ст. 75 Кодексу, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пп. 75.1.1 п. 75.1 ст. 75 Кодексу камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ) (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування ПДВ, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій), а також даних ЄРАН та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.

За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу (п. 86.2 ст. 86 Кодексу).

За результатами розгляду матеріалів перевірки у терміни та порядку, встановлені п. 86.8 ст. 86 Кодексу, приймаються відповідні податкові повідомлення-рішення.

Таким чином, у разі порушення платником акцизного податку порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в ЄРАН, контролюючим органом проводиться камеральна перевірка та за її результатами складається акт у двох примірниках, який після реєстрації його у контролюючому органі вручається (надсилається) для підписання платнику податків протягом трьох робочих днів.

Оскільки факт реалізації СГ пального без реєстрації його платником акцизного податку може бути встановлено як камеральною перевіркою (за даними Єдиного реєстру податкових накладних), так і документальною перевіркою, то штрафи, встановлені п. 117.3 ст. 117 Кодексу, застосовуються за результатами таких перевірок.

Голова

Р. М. Насіров

Отключить рекламу