Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку формування і впливу показника (ΣПеревищ) у системі електронного адміністрування ПДВ на обрахунок суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (ΣНакл) (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2826/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку формування і впливу показника (ΣПеревищ) у системі електронного адміністрування ПДВ на обрахунок суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (ΣНакл) (лист ДФС від 05.12.2017 р. № 2826/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 05.12.2017 р. № 2826/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку формування і впливу показника (ΣПеревищ) у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - Система) на обрахунок суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (ΣНакл) (далі - реєстраційна сума), та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 розділу II ПКУ.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Порядок N 21).

До податкової декларації з ПДВ вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку N 21).

Дані, наведені у податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку N 21).

Отже, у податковій декларації з ПДВ зазначаються дані, вказані у складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані у податковій накладній, складеній за операцією, яка фактично не здійснювалася (тобто визнана такою, що помилково складена), і розрахунку коригування до такої податкової накладної, не підлягають відображенню у податковій звітності з ПДВ (податковій декларації з ПДВ та/або в уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок)).

Основні принципи функціонування Системи визначено статтею 200¹ розділу V ПКУ і пунктами 33, 34 і 341 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 569 "Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість" (далі - Порядок N 569).

Починаючи із дати запровадження Системи на постійній основі, а саме з 01.07.2015 р., реєстрація в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних здійснюється виключно у межах реєстраційної суми, яка обчислюється за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569.

Згідно з пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V ПКУ та пунктом 9 Порядку N 569 одним із складових показників зазначеної формули є показник (ΣПеревищ).

Показник (ΣПеревищ) відображає загальну суму перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з ПДВ з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, яка визначається як різниця між:

сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, та їх подальшого коригування згідно зі статтею 192 розділу V ПКУ, що задекларовані платником у податкових деклараціях з ПДВ (з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них),

та сумами податку, зазначеними платником податку у податкових накладних, що складені за такими операціями (у тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Формування показника (ΣПеревищ) здійснюється автоматично для кожного платника ПДВ за кожний звітний період, починаючи з 1 липня 2015 року, тобто враховується звітність з ПДВ, починаючи з податкової звітності з ПДВ за липень 2015 року, та податкові накладні і розрахунки коригування до них, складені починаючи з 01.07.2015 року.

Перерахунок показника (ΣПеревищ) здійснюється щоразу при поданні декларації з ПДВ/уточнюючого розрахунку за вказані періоди на дату такого подання та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, складені за вказані періоди, на дату такої реєстрації. При обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума (ΣНакл) такого платника.

З урахуванням порядку визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, встановленого статтею 187 розділу V ПКУ, податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних, які не визнані як помилкові, і в яких збільшено суму компенсації, відображаються у податковій звітності з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому їх складено (незалежно від дати їх реєстрації в ЄРПН).

У разі складання та реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, яка не визнана помилковою, на зменшення суми компенсації у межах граничного терміну, встановленого пунктом 201.10 статті 201 розділу V ПКУ для такої реєстрації, постачальник зменшує податкові зобов’язання з ПДВ на підставі такого розрахунку коригування у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено, а якщо такий розрахунок коригування, зареєстрований в ЄРПН з порушенням встановлених термінів реєстрації в ЄРПН, то у періоді реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН.

У випадку виникнення невідповідності між відповідними показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН платнику необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям