Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку коригування податкового кредиту у зв’язку із зменшенням митної вартості товару за рішенням суду (лист ДФС від 28.07.2017 р. № 1422/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку коригування податкового кредиту у зв’язку із зменшенням митної вартості товару за рішенням суду (лист ДФС від 28.07.2017 р. № 1422/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.07.2017 р. № 1422/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку коригування податкового кредиту у зв’язку із зменшенням митної вартості товару за рішенням суду та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з п. 201.12 ст. 201 ПКУ у разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку.

Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ (п. 198.6 ст. 198 ПКУ).

Згідно з п. 3 ст. 54 Митного кодексу України (далі - МКУ) за результатами здійснення контролю правильності визначення митної вартості товарів контролюючий орган визнає заявлену декларантом або уповноваженою ним особою митну вартість чи приймає письмове рішення про її коригування відповідно до положень ст. 55 МКУ.

Рішення про коригування заявленої митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту, приймається контролюючим органом у письмовій формі під час здійснення контролю правильності визначення митної вартості цих товарів як до, так і після їх випуску, якщо контролюючим органом у випадках, передбачених частиною шостою ст. 54 МКУ, виявлено, що заявлено неповні та/або недостовірні відомості про митну вартість товарів, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів (п. 1 ст. 55 МКУ).

Крім того, згідно зі ст. 24 глави четвертої МКУ кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси.

Відповідно до положень частини сьомої ст. 269 МКУ порядок внесення змін до митних декларацій (далі - МД) на бланку єдиного адміністративного документа, їх відкликання та визнання недійсними визначається Кабінетом Міністрів України.

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання визначено пп. 33 - 38 Положення про митні декларації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 450 (далі - Положення N 450).

Згідно з п. 37 Положення N 450 після завершення митного оформлення зміни до МД можуть вноситися, зокрема шляхом заповнення та оформлення контролюючим органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 Положення N 450.

Порядок оформлення аркуша коригування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. N 1145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 р. за N 1995/22307 (далі - Порядок N 1145).

Відповідно до п. 3 Порядку N 1145 у випадку зміни митної вартості імпортних товарів посадовою особою митниці ДФС, якою здійснювався випуск товарів за МД, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження до митниці ДФС інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі, складається аркуш коригування.

Відповідно до п. 4 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. N 21 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за N 159/28289 (далі - Наказ N 21), до розділу II "Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану вартість включаються обсяги ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2 декларації), а також обсяги їх коригувань.

При цьому слід зазначити, що кожен конкретний випадок податкових взаємовідносин, у тому числі і тих, про які йдеться у зверненні, потребують аналізу документів та матеріалів, що дозволяють ідентифікувати предмет запиту більш детально. Тому з метою отримання більш конкретної відповіді на запитання щодо порядку коригування податкового кредиту у зв’язку із зменшенням митної вартості товару за рішенням суду платнику податку доцільно повторно звернутися до контролюючого органу із відповідним запитом, в якому деталізувати суть та період здійснених операцій, та з наданням копій відповідних документів (зокрема, рішення суду, вантажної митної декларації та аркуша коригування, тощо).

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям