Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку надіслання запитів платникам податків та оформлення наказів, організації та проведення документальних позапланових перевірок на підставі підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 ПКУ (лист ДФС від 03.10.2017 р.№ 2111/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

Щодо порядку надіслання запитів платникам податків та оформлення наказів, організації та проведення документальних позапланових перевірок на підставі підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 ПКУ (лист ДФС від 03.10.2017 р.№ 2111/6/99-99-14-03-03-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 03.10.2017 р.№ 2111/6/99-99-14-03-03-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула звернення про надання індивідуальної письмової консультації щодо порядку надіслання запитів платникам податків та оформлення наказів, організації та проведення документальних позапланових перевірок на підставі підпунктів 78.1.1 та 78.1.4 підпункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), та керуючись статтею 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отримання податкової інформації та направлення запитів контролюючими органами регламентовано статті 73 Кодексу та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом" (далі - Порядок). Зокрема чітко визначено перелік підстав для направлення суб'єкту господарювання запиту про подання інформації, а також вимоги до його оформлення.

Так, відповідно до пункту 73.3 статті 73 Кодексу контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, та и документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено Кодексом).

У разі, коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому п. 73.3 ст. 73 Кодексу, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Порядок проведення та підстави, за якими може здійснюватись документальна позапланова перевірка, визначені статтею 78 Кодексу.

При цьому деякі з підстав для проведення документальних позапланових перевірок містять норми щодо ненадання платником податків пояснень та документального підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу.

Зокрема, відповідно до пп. 78.1.1 та 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 Кодексу при отриманні контролюючим органом податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, може бути проведено документальну позапланову перевірку платника податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого цим Кодексом законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, або виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання відповідного запиту контролюючого органу.

Разом з тим, відповідно до статті 81 Кодексу у направленні та у наказі на проведення документальної позапланової перевірки повинно бути зазначено підставу для її проведення із вказанням відповідного підпункту пункту 78.1 статті 78 Кодексу.

Що стосується окремих дефектів оформлення наказу про призначення податкової перевірки, то відповідно до усталеної судової практики, зокрема, відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти Кодексу, не повинні розглядатися як підстава для визнання наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу видається за можливе ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки.

Щодо питання правомірності проведення документальної позапланової перевірки на підставі підпункту 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу стосовно дотримання платником податків вимог податкового законодавства, у випадку якщо письмовий запит контролюючого органу про подання платником податків інформації не містить інформацію про виявлену недостовірність даних по усіх чи частині таких податків, та щодо правомірності вимоги під час проведення такої перевірки надання документів чи їх копій та інформації, що стосується інших податків, по яких в письмовому запиті відсутня інформація про встановлення недостовірності даних у деклараціях, зазначаємо, що Кодекс не містить прямої заборони (як наприклад при проведенні перевірки на підставі, передбаченої підпунктом 78.1.19 пункту 78.1 статті 78 Кодексу) щодо неможливості проведення перевірки з інших питань, які безпосередньо не зазначені в запиті. Крім того, пояснення та документальні підтвердження, надані платником податків на запит, можуть також містити інформацію, яка свідчитиме про недостовірність даних, зазначених у інших деклараціях з цього податку або з інших податків.

Зазначене стосується також документальних позапланових перевірок, які проводяться на підставі підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 щодо операцій платника податків та третіх осіб, не вказаних в такому запиті, але які мають відношення до операції, вказаної у запиті.

Крім того, слід звернути увагу, що у разі незгоди з прийнятим контролюючим органом рішенням про проведення перевірки платник податків може оскаржити таке рішення в установленому законом порядку.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям