Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - неплатника ПДВ з надання нерезиденту послуг із підбору студентів для навчання за кордоном (лист ГУ ДФС у Чернігівській області від 16.01.2017 р. №115/10/25-01-12-01-09)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - неплатника ПДВ з надання нерезиденту послуг із підбору студентів для навчання за кордоном (лист ГУ ДФС у Чернігівській області від 16.01.2017 р. №115/10/25-01-12-01-09)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЛИСТ

від 16.01.2017 р. № 115/10/25-01-12-01-09

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - неплатника ПДВ з надання нерезиденту послуг із підбору студентів для навчання за кордоном 

ГУ ДФС у Чернігівській області, розглянуло запит платника податків на отримання податкової консультації щодо порядку оподаткування ПДВ операцій резидента - неплатника ПДВ з надання нерезиденту послуг із підбору студентів для навчання за кордоном та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно із підпунктом "б" п. 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Під постачанням послуг, відповідно до п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Пунктами 186.2 - 186.4 ст. 186 ПКУ визначено категорії послуг, місце постачання яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг або від місця фактичного надання відповідних послуг.

            Відповідно до п.п. 186.2.3 п. 186.2 ст. 186 ПКУ місцем постачання послуг є місце фактичного надання послуг у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг або інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів. Отже, порядок оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання допоміжних послуг у сфері освіти  нерезиденту безпосередньо залежить від місця надання таких послуг.

Що стосується постачання послуг нерезидентами на території України.

Відповідно до ст. 180.2 ПКУ особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Статтею 208 ПКУ встановлені правила оподаткування у разі постачання особою-нерезидентом, яку не зареєстровано як платника податку, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, особі, яку зареєстровано як платника податку, чи будь-якій іншій юридичній особі - резиденту.

Тобто, сплачувати ПДВ за імпортними послугами, місцем отримання яких є територія України, повинен отримувач таких послуг. При  цьому не має значення, є отримувач послуг платником ПДВ чи ні.

Місце постачання послуг залежить від конкретних послуг, які надає продавець-нерезидент. Місце постачання визначають за приписами п.п. 186.2, п.п. 186.3 та п.п. 186.4 ПКУ.

Отримувач послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, нараховує податок за основною ставкою податку на базу оподаткування, визначену згідно з пунктом 190.2 статті 190 ПКУ. При цьому отримувач послуг - платник податку у порядку, визначеному ст. 201 ПКУ, складає податкову накладну із зазначенням суми нарахованого ним податку, яка є підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту у встановленому порядку.

Якщо отримувач послуг від нерезидента на митній території України не зареєстрований як платник ПДВ, то податкова накладна не складається. Але в такому разі складається відповідний Розрахунок податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків на митній території України (далі – Розрахунок) (п. 208.4 ст. 208 ПКУ). Форма Розрахунку затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. №21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість». Такий Розрахунок подається тільки за той звітний (податковий) період (календарний місяць), у якому такі послуги отримано, тобто протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, у якому відбулися операції з постачання послуг нерезидентом. Розрахунок податкових зобов'язань є самостійною формою ПДВ - звітності, тому подається без декларації з ПДВ. Обчислена в Розрахунку сума ПДВ (р.8) підлягає сплаті до бюджету протягом 10 календарних днів,  що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Розрахунку.

Звертаємо увагу, що відповідно до ст. 208.5 отримувач послуг прирівнюється до платника податку для цілей застосування правил розділу V ПКУ щодо сплати податку, стягнення податкового боргу та притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 - 183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 р. №1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 р. за N 1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов'язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I та пункті 180.1 статті 180 розділу V ПКУ.

Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. гривень (без урахування податку на додану вартість).

При цьому до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Враховуючи вищевикладене та інформацію, яка зазначена у Вашому листі, повідомляємо, що надання послуг з підбору студентів для навчання в закордонному навчальному закладі здійснюється на митній території України, операція з надання такої послуги підпадає під об'єкт оподаткування ПДВ за умови, що особа зареєстрована як платник ПДВ відповідно до вимог та умов, визначених ст. 181 та ст. 182 розділу V ПКУ.

Разом з тим, у разі надання послуг нерезидентом (участь у презентації навчальних закладів, які проводить підприємство) - операція підпадає під об'єкт оподаткування ПДВ за умови, що місце постачання такої послуги відповідно до статті 186 р. V ПКУ розташоване на митній території України, незалежно від того, отримувач послуг є платником податку чи ні.

Крім того, повідомляємо, що згідно зі статтею 36 р. I ПКУ платники податку зобов'язані самостійно декларувати свої податкові зобов'язання та повинні самостійно визначати і відповідність здійснюваних ними операцій тим умовам, які встановлені ПКУ. При цьому, слід враховувати умови вказані в договорі про надання тієї чи іншої послуги, наявність у платника податку - виконавця послуги працівників відповідних кваліфікацій, відповідних основних фондів, дозволів, ліцензій тощо, та результати виконання послуг (акти, висновки, звіти чи інші документи, які відображають результат їх виконання).

Згідно зі статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися  виключно платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей ПКУ, на які в ній іде посилання.

Окрім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно  до  п.39 підрозділу 10 ПКУ  індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

 

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться