Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжки-розмальовки вітчизняного виробництва з додатковим компонентом (фломастером), які упаковані нероздільно та будуть реалізовуватися як єдиний комплект (лист ДФС від 28.07.2017 р. № 1400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжки-розмальовки вітчизняного виробництва з додатковим компонентом (фломастером), які упаковані нероздільно та будуть реалізовуватися як єдиний комплект (лист ДФС від 28.07.2017 р. № 1400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.07.2017 р. № 1400/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку з постачання книжки-розмальовки вітчизняного виробництва з додатковим компонентом (фломастером), які упаковані нероздільно та будуть реалізовуватися як єдиний комплект, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Статтею 1 Закону України від 6 березня 2003 року N 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (далі - Закон N 601) визначено, що книжкова продукція - це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначене Законом N 601 як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

На сьогодні безпосереднє поняття книги визначено у Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань, прийнятих 1 листопада 1985 року під егідою ЮНЕСКО на Генеральній конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі - Переглянуті рекомендації), та Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. N 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за N 530/13797 (далі - Інструкція).

Згідно з підпунктом "а" пункту 11 Переглянутих рекомендацій книга - це неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок, не враховуючи обкладинки, опубліковане у даній країні і доступне для публіки.

Відповідно до розділу 2 Інструкції книга - це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок.

Отже, зазначений у звернені комплект (книжка-розмальовка з додатковим компонентом (фломастером)) не підпадає під визначення безпосередньо книги (книжки).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 ПКУ).

Згідно з пунктом 5.1 статті 5 ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ.

При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами (пункт 5.3 статті 5 ПКУ).

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Відповідно до підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Згідно з пунктом 201.10 статті 201 ПКУ при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Правила складання податкової накладної (у тому числі заповнення її обов’язкових реквізитів) регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267, із змінами і доповненнями внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. N 276.

Порядок формування податкового кредиту з ПДВ визначено статтею 198 ПКУ.

Підпунктом "а" пункту 198.1 статті 198 ПКУ передбачено, що до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг.

Згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПКУ податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Враховуючи вищевикладене, операція платника податку з постачання книжки-розмальовки вітчизняного виробництва з додатковим компонентом (фломастером), які упаковані нероздільно та будуть реалізовуватися як єдиний комплект, оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. За такою операцією складається одна податкова накладна, оскільки здійснюється постачання безпосередньо книжки разом з додатковим невід’ємним компонентом, а не окремо складових її частин.

Вказане стосується порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання усіх без виключення книжок вітчизняного виробництва з додатковими компонентами, які є невід’ємними (вбудованими) елементами таких книжок.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям