Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам (лист ДФС від 14.09.2017 р. № 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 14.09.2017 р. № 1948/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника щодо порядку оподаткування операцій з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Підпунктом 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Для застосування норми підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу необхідне одночасне виконання таких вимог:

послуги повинні надаватися органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги;

послуги, які надаються, повинні бути платними;

обов'язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;

кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.

Статтею 7 Закону України "Про судову експертизу" від 25.02.1994 р. N 4038-ХІІ (далі - Закон України "Про судові експертизу") встановлено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цім Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

- науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

- науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

- експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до абзацу 4 статті 15 Закону України "Про судову експертизу" проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні державними спеціалізованими установами, судово-медичними та судово-психіатричними установами на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника здійснюється за рахунок замовника.

Перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України N 804 від 27.07.2011 р. "Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції" зі змінами і доповненнями (далі Постанова N 804).

Відповідно до Постанови N 804 науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, зокрема надаються послуги з:

проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,  виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника;

проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах);

на замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань;

проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу";

проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз;

підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників;

проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики;

Також пунктом 2 Постанови N 804 встановлено, що вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року N 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів";

інші послуги, включені до затвердженого цією постановою переліку, надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції за згодою сторін за плату в обсязі, що відшкодовує витрати, пов'язані з їх виконанням.

Виходячи з наведених положень Закону України "Про судову експертизу" та 2 Постанови N 804 кошти, що отримуються науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України від платних послуг, використовуються ними для покриття витрат, що пов’язані з їх виконанням. Перерахування зазначених коштів до бюджету не передбачено.

Таким чином, платні послуги науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України надаються за кошти, які не перераховуються у повному обсязі до бюджету, зокрема, такі, що включені до переліку, затвердженого Постановою N 804:

проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника;

проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах);

на замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань;

проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу";

проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз;

підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників;

проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики;

Тому відповідно вказані послуги не звільняються від оподаткування податком на додану вартість, тобто підлягають оподаткуванню за ставкою 20 %. Дія підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу до таких послуг не застосовується.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям