Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією (лист ДФС від 11.09.2017 р. № 1892/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією (лист ДФС від 11.09.2017 р. № 1892/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.09.2017 р. № 1892/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг, пов’язаних із програмною продукцією, та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до інформації, викладеної у зверненні, платник здійснював закупівлю, яка відповідно до Національного класифікатора України "Єдиного закупівельного словника" ДК 021:2015, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку України від 23.12.2015 р. N 1749, класифікується як "Послуги з обслуговування програмного забезпечення" (код 72261000-2). Відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. N 457, послуги придбавалися як "Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення" (код 62.02.2), та як "Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення" (код 62.02.1), або інші послуги, що віднесені до "Послуги щодо консультування стосовно комп’ютерної техніки" (код 62.02).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ передбачено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Пунктом 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ визначено, що для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування податком на додану вартість, згідно з яким звільняються від оподаткування податком операції з постачання програмної продукції.

Для цілей цього пункту ПКУ до програмної продукції належать:

результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

криптографічні засоби захисту інформації.

Відповідно до Законів України від 23 березня 2000 року N 1587-III "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та від 23 грудня 1993 року N 3792-ХІІ "Про авторське право і суміжні права" комп'ютерна програма - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Компонентами комп'ютерної програми є частини програмного забезпечення, які можуть бути частинами (модулями), на основі або за допомогою яких створюється певна програма, та/або діяти як самостійні комп'ютерні програми.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. N 536 р. (далі - УПК N 536), крім положень УПК N 536, якими визначено порядок оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що був чинний до 01.01.2015 р.

Враховуючи вищевикладене:

Щодо питання 1

У разі якщо умовами цивільно-правового договору не визначено переходу/відчуження майнових прав (права власності) від виконавця до замовника на окремі елементи програмної продукції при здійсненні виконавцем операцій із модифікації (модернізації) програмної продукції, внаслідок яких відбуваються будь-які зміни у програмній щюдукції, то операції з такого постачання оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

У разі якщо умовами цивільно-правового договору визначено перехід/відчуження майнових прав (права власності) від виконавця до замовника на окремі елементи програмної продукції при здійсненні виконавцем операцій із модифікації (модернізації) програмної продукції, внаслідок яких відбуваються будь-які зміни у програмній продукції, то операції з такого постачання звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Щодо питання 2

У разі якщо внаслідок постачання виконавцем замовнику послуг із супроводу та/або технічної підтримки програмної продукції не відбувається жодних змін у програмній продукції, то операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

У разі якщо внаслідок постачання виконавцем замовнику послуг із супроводу та/або технічної підтримки програмної продукції відбуваються будь-які зміни у програмній продукції, то для цілей оподаткування ПДВ постачання таких послуг розглядається як операції з постачання окремих компонентів (елементів) програмної продукції, які звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до пункту 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.

Щодо питання 3, 4

Операція виконавця з постачання замовнику послуг із надання права на отримання замовником оптимізації та оновлень, що включає в себе право на отримання і завантаження інструментів та процедур для оновлення програмного забезпечення шляхом їх отримання через виконавця супроводу та/або технічної підтримки програмного забезпечення у розробника програмного забезпечення, оподатковується ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям