Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку (національного органу стандартизації) з постачання (розповсюдження) копій національних стандартів (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1905/5/99-99-15-03-02-16/ІПК)

Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку (національного органу стандартизації) з постачання (розповсюдження) копій національних стандартів (лист ДФС від 12.09.2017 р. № 1905/5/99-99-15-03-02-16/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 12.09.2017 р. № 1905/5/99-99-15-03-02-16/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку оподаткування ПДВ операцій платника податку (національного органу стандартизації) з постачання (розповсюдження) копій національних стандартів та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до пунктів 5.1 і 5.3 статті 5 розділу І ПКУ поняття, правила та положення, установлені ПКУ та законами з питань митної справи, застосовуються виключно для регулювання відносин, передбачених статтею 1 ПКУ. При цьому інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Під продажем (реалізацією) товарів розуміються будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. При цьому не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари (підпункти 14.1.191 і 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Водночас, відповідно до підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редактування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.

Статтею 1 Закону України від 6 березня 2003 року N 601-IV "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" (далі - Закон N 601) визначено, що книжкова продукція - це сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) або призначених до випуску. Книжкове видання, у свою чергу, визначене Законом N 601 як видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення аркушів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні відповідно до Закону України від 16 листопада 1992 року N 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" розуміються періодичні видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

На сьогодні безпосереднє поняття книги і періодичних видань визначено у:

Переглянутих рекомендаціях про міжнародну стандартизацію статистики випуску і поширення книг, газет і періодичних видань, прийнятих 1 листопада 1985 року під егідою ЮНЕСКО на Генеральній конференції Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (далі - Переглянуті рекомендації);

Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 р. N 22, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.05.2007 р. за N 530/13797 (далі - Інструкція N 22);

Правилах розповсюдження періодичних друкованих видань, затверджених наказом Державного комітету зв’язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10.12.1998 р. N 169/81/492, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.12.1998 р. за N 820/3260 (далі-Правила N 169);

Інструкції про порядок використання і застосування типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності затвердженій наказом Державного комітету статистики України та Міністерства України у справах науки і технологій від 07.08.1998 р. N 272/219, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.1998 р. за N 712/3152 (далі - Інструкція N 272).

Так, книга - це неперіодичне видання розміром не менше 49 сторінок, не враховуючи обкладинки, опубліковане у даній країні і доступне для публіки (підпункт "а" пункту 11 Переглянутих рекомендацій). Книга - це видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі, обсягом понад сорок вісім сторінок (розділ 2 Інструкції N 22). Книга - книжкове видання обсягом понад 48 сторінок (розділ 2 Інструкції N 272).

Періодичні видання - видання, які стосуються питань, що становлять спільний інтерес, або спеціально присвячені публікації статей і документальної інформації за окремими питаннями, такими як право, фінанси, торгівля, медицина, мода, спорт і т.д. Під це визначення підпадають спеціалізовані газети і журнали, включаючи журнали, які висвітлюють поточні події, метою яких є відбір, резюмування і коментування фактів, вже викладених у газетах, а також ілюстровані журнали та інші періодичні видання, за виключенням видань, перерахованих у пункті 2 Переглянутих рекомендацій (підпункт "b" пункту 21 Переглянутих рекомендацій). Періодичні друковані видання - це газети, журнали, альманахи, бюлетені, збірники, календарі, дайджести, які виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (визначення основних термінів у Правилах N 169). Періодичне видання - це серійне видання, що виходить через визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно оформленими, нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим же заголовком (розділ 2 Інструкції N 272 і розділ 2 Інструкції N 22).

Враховуючи викладене, режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, поширюється на операції з:

постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва;

підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві) та розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників і словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва.

У разі якщо копії національних стандартів, які постачаються (розповсюджуються) національним органом стандартизації, не відповідають статусу і умовам, визначеним підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ (у тому числі не підпадають під поняття видань, зазначених у вказаному підпункті ПКУ), то операції з постачання (розповсюдження) таких копій національних стандартів оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
61098 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти