Отключить рекламу

Подпишитесь!


  • Щодо порядку розрахунку та відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2016 року суми перевищення розміру резерву над лімітом (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28481/6/99-99-15-02-02-15)

Щодо порядку розрахунку та відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2016 року суми перевищення розміру резерву над лімітом (Лист ДФС від 29.12.2016 № 28481/6/99-99-15-02-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

№ 28481/6/99-99-15-02-02-15 від 29.12.2016

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо порядку розрахунку та відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств за півріччя 2016 року суми перевищення розміру резерву над лімітом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Відповідно до п. 137.4 ст. 137 Кодексу податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 цієї статті, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком.

Згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Резерви банків та небанківських фінансових установ формуються відповідно до п. 139.3 ст. 139 Кодексу.

Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 – 139.3.4 цього пункту (п.п. 139.3.1 п. 139.3 ст. 139 Кодексу).

Згідно з п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується:

1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду над лімітом, який визначається як менша з двох величин:

а) 20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року – 30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року – 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період;

б) величина кредитного ризику за активами, визначена на кінець звітного (податкового) періоду відповідно до вимог органу, що регулює діяльність банків, або органу, що регулює діяльність небанківських фінансових установ.

У разі якщо орган, що регулює діяльність банків, або орган, що регулює діяльність небанківських фінансових установ, не встановлює вимог до визначення кредитного ризику, ліміт визначається згідно з пунктом «а» цієї частини підпункту.

Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Враховуючи, що декларація з податку на прибуток підприємств складається наростаючим підсумком з початку звітного року, для визначення різниці, суми перевищення розміру резерву над лімітом, які виникають у різних звітних періодах поточного року, між собою не порівнюються.

При цьому якщо сума перевищення звітного періоду (квартал, півріччя, три квартали, рік) менша від суми перевищення попереднього звітного періоду – минулого року, то різниця для збільшення фінансового  результату до оподаткування у звітному періоді не виникає.

Відповідно до прикладу наведеного у вашому листі порівняння здійснюється таким чином:

Суми перевищення розміру резерву над лімітом за результатами I кварталу та півріччя 2016 року, розраховані відповідно до п.п. 139.3.3 п.139.3 ст. 139 Кодексу, порівнюються з сумою перевищення розміру резерву над лімітом за 2015 рік.

У рядку 2.1.4 додатка РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 (далі – Декларація) відображається сума перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду над лімітом, який визначається відповідно до п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу.

У рядках 2.2.4 – 2.2.5, 2.2.7 додатка РІ до рядка 03 Декларації відображаються різниці, які виникають при списанні активів, а в рядку 2.2.6 – сума зменшення витрат банком від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом.

Отключить рекламу
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться