Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку ведення обліку доходів та витрат, подання звітності та оподаткування доходів, а також сплати єдиного внеску фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою - підприємцем (лист ДФС від 11.12.2017 р. № 2927/Ф/99-99-13-02-03-14/ІПК)

Щодо порядку ведення обліку доходів та витрат, подання звітності та оподаткування доходів, а також сплати єдиного внеску фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою - підприємцем (лист ДФС від 11.12.2017 р. № 2927/Ф/99-99-13-02-03-14/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 11.12.2017 р. № 2927/Ф/99-99-13-02-03-14/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), розглянула звернення щодо порядку ведення обліку доходів та витрат, подання звітності та оподаткування доходів, а також сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) фізичною особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність та одночасно є фізичною особою - підприємцем, і повідомляє.

Діяльність судового експерта регулюється ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" від 25 лютого 1994 року N 4038-ХП. Документом, підтверджуючим статус судового експерта, являється свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (додаток 9 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 р. N 301/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 р. за N 249/26694).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ відповідно до пп. 14.1.226 п. 14.1 ст. 14 якого, незалежна професійна діяльність це зокрема діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.

Згідно п. 63.5 ст. 63 ПКУ особи, які мають намір здійснювати незалежну професійну діяльність, підлягають взяттю на облік як самозайняті особи у контролюючих органах та отримати довідку про взяття на облік згідно із ст. 65 цього ПКУ.

Порядок та умови взяття на облік та зняття з обліку у контролюючих органах фізичних осіб, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці та при цьому провадять незалежну професійну діяльність, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.11.2011 р. N 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів".

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та при цьому така особа провадить незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується у контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Фізична особа - підприємець, яка одночасно провадить незалежну професійну діяльність, веде окремий облік доходів/витрат, отриманих/понесених від провадження незалежної професійної діяльності і підприємницької діяльності та здійснює окремо розрахунки з бюджетом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, визначено у статті 178 ПКУ.

Оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців визначено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, одночасно здійснює підприємницьку діяльність на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (за видом діяльності відмінної від незалежної професійної діяльності), така особа веде дві книги обліку доходів та витрат: одну Книгу обліку доходів та витрат, затверджену наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. N 481, для відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, другу Книгу - для обліку доходів від підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування (залежно від обраної групи платника єдиного податку), затверджену наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 579.

За результатами звітного року такий платник податку подає дві податкові декларації:

податкову декларацію про майновий стан і доходи - для відображення доходів, отриманих від незалежної професійної діяльності, до 1 травня року, що настає за звітним, та самостійно сплачує суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації до 1 серпня року, що настає за звітним, за формою, затвердженою наказом ДФС від 02.10.2015 р. N 859;

податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця - для відображення доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. N 578, яка подається у строки відповідно до ст. 296 Кодексу.

Відповідно до пунктів 4 та 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року N 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) платниками єдиного внеску є фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Облік платників єдиного внеску здійснюється відповідно до ст. 5 Закону N 2464.

Зокрема, взяття на облік платників єдиного внеску, на яких не поширюється дія Закону України від 15 травня 2003 року N 755-VII "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням чи місцем проживання у день отримання від них заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою N 1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 р. N 1162.

Базою нарахування єдиного внеску для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 2 частини першої ст. 7 Закону N 2464).

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, базою нарахування є сума, що визначається такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом N 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (п. 3 частини першої ст. 7 Закону N 2464).

Платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (п. 1 частини другої ст. 6 Закону N 2464).

Ставка єдиного внеску для платників, зазначених у ст. 4 Закону N 2464, встановлюється у розмірі 22 відс. визначеної ст. 7 Закону N 2464 бази нарахування єдиного внеску (частина п’ята ст. 8 Закону N 2464).

Відповідно до п. 19 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. N 435 (далі - Порядок N 435) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, отримують дохід від цієї діяльності та одночасно є фізичними особами - підприємцями, формують та подають до органів доходів і зборів окремі Звіти відповідно до виду діяльності та обраної системи оподаткування.

Згідно з п. 2 розділу III Порядку N 435, фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, наступного за звітним періодом, за формою згідно таблиці 2 додатка 5 до Порядку N 435.

Особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, формують та подають звіт самі за себе один раз на рік до 01 травня року, наступного за звітним періодом, за формою згідно таблиці 3 додатка 5 до Порядку N 435 (п. 4 розділу III Порядку N 435).

Отже особа, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасного здійснює підприємницьку діяльність зобов’язана перебувати на обліку як платник податків та окремо як платник єдиного внеску, така особа веде різний податковий облік та подає до контролюючих органів різні види податкових декларацій та звітів.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64694 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти