при подписке на рассылку
gift_icon
  • Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (лист ДФС від 02.12.2016 р. № 26185/6/99-99-15-03-02-15)

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (лист ДФС від 02.12.2016 р. № 26185/6/99-99-15-03-02-15)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 02.12.2016 р. № 26185/6/99-99-15-03-02-15

Про розгляд звернення

 

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, визначеного підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Відповідно до пункту 1.1 статті 1 ПКУ відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються ПКУ.

Підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 ПКУ визначено, що податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 ПКУ розташоване на митній території України.

Водночас згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції з оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Пунктом 198.5 статті 198 ПКУ визначено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі звільнених від оподаткування ПДВ операціях).

Пунктом 199.1 статті 199 ПКУ передбачено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, а частково - ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних ПДВ операціях.

Враховуючи вищевикладене, для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 ПКУ оплата замовником вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт повинна здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих безпосередньо таким замовником з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Виконавець фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, на які поширюється режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 ПКУ, при їх постачанні замовнику не включає суму ПДВ до вартості таких досліджень/робіт.

У договорі на постачання фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт ціна таких досліджень/робіт має бути вказана без ПДВ.

Виконавець фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт при постачанні таких робіт замовнику складає податкову накладну, яка підлягає обов'язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі − ЄРПН).

При цьому слід зазначити, що у разі якщо придбані платником ПДВ (виконавцем фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт) товари/послуги, за якими суми податку були включені до складу податкового кредиту, призначаються для використання або починають використовуватися, зокрема в неоподатковуваних ПДВ операціях (у тому числі звільнених від оподаткування ПДВ операціях) або частково в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними пунктом 198.5 статті 198 та/або пунктом 199.1 статті 199 ПКУ.

 

В.о. заступника Голови

М.В. Продан

Отключить рекламу