Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування податками, митом чи іншими зборами або обов'язковими платежами, визначеного статтею 11 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 09.09.2015 р., ратифікованого Законом України від 03.02.2016 р. № 977-VIII (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 1277/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування податками, митом чи іншими зборами або обов'язковими платежами, визначеного статтею 11 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 09.09.2015 р., ратифікованого Законом України від 03.02.2016 р. № 977-VIII (лист ДФС від 20.07.2017 р. № 1277/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 20.07.2017 р. № 1277/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про порядок оподаткування ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника про надання індивідуальної податкової консультації щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування податками, митом чи іншими зборами або обов'язковими платежами, визначеного статтею 11 Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 09.09.2015 р. (далі - Договір від 09.09.2015 р.), ратифікованого Законом України від 03 лютого 2016 року N 977-VIII, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі ПКУ), повідомляє.

Відповідно до статті 1 Договору від 09.09.2015 р. Уряд Республіки Польща надає кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро (сто мільйонів EUR) (далі - Кредит), Уряду України для фінансування проектів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, що будуть погоджені Договірними Сторонами та фінансуватимуться в рамках окремих контрактів між експортерами з Польщі та юридичними особами - резидентами України (далі - Контракт). Кредит використовується для фінансування 100 % (сто процентів) вартості Контрактів на поставку товарів, робіт та послуг, з Республіки Польща до України.

Пунктами 1 та 2 Договору від 09.09.2015 р. визначено, що погашення кожної вибірки Кредиту Урядом України на користь Уряду Республіки Польща здійснюється 50 (п'ятдесятьма) рівними, піврічними, послідовними частинами у євро кожного 15 березня та 15 вересня відповідного року після 5 (п'яти) річної пільгової відстрочки з дати відповідної вибірки Кредиту.

Перший платіж сплачується на першу дату сплати після 5 (п'яти) річної пільгової відстрочки з дати вибірки Кредиту.

При цьому процентна ставка за Кредитом, вибірка якого була здійснена як передбачено у статті 5 Договору від 09.09.2015 р., становить 0,15 % (нуль цілих п'ятнадцять сотих процентів) річних. Проценти нараховуються з дати, вказаної в статті 5 Договору (пункт 1 статті 7 Договору від 09.09.2015 р.).

Згідно з пунктами 1 та 2 статті 11 Договору від 09.09.2015 р. будь-які податки, збори та інші платежі, які можуть виникнути у зв’язку з виконанням Контрактів, укладених згідно із цим Договором, сплачуються кожною стороною Контракту у її відповідній країні і не фінансуються за рахунок Кредиту.

Товари, роботи та послуги що фінансуються відповідно до Контрактів звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до чинного законодавства України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Статтею 3 розділу І Кодексу визначено, що однією із складових податкового законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування. При цьому, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Правила оподаткування ПДВ операцій із ввезення товарів на митну територію Україну та постачання товарів/послуг на митній території України визначено розділом V ПКУ.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V Кодексу податок на додану вартість становить 20 відс., 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товару/послуги.

Згідно з підпунктами "а", "б" та "в" пункту 185.1 статті 185 розділу V Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України;

ввезення товарів на митну територію України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності, (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Поряд з цим слід зазначити, що режим звільнення від оподаткування ПДВ поширюється не на осіб, а на операції.

Враховуючи викладене та зважаючи на норми пункту 2 статті 11 Договору від 09.09.2015 р. та статті 3 розділу І ПКУ, зокрема, за умови якщо операції з постачання товарів, робіт та послуг фінансуються згідно з Контрактами, укладеними у рамках вказаних у Договорі від 09.09.2015 р. проектів, то операції з постачання таких товарів/послуг (робіт) на митній території України та ввезення товарів на митну територію України звільняються від оподаткування ПДВ.

фото автора В фокусе
Ушакова Лилия СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА — НОВЫЙ ПЕРЕРАСЧЕТ [Порядок 100]...
64697 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Нас уже image пользователей
Клуб 911 — присоединяйтесь, чтобы получить полный доступ ко всем материалам сайта. Это бесплатно!
Уже с нами? Войти