Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку застосування норм податкового законодавства при здійсненні операцій з передачі платником ПДВ майна в управління неплатнику ПДВ (лист ДФС від 17.10.2017 р. № 2259/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку застосування норм податкового законодавства при здійсненні операцій з передачі платником ПДВ майна в управління неплатнику ПДВ (лист ДФС від 17.10.2017 р. № 2259/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 17.10.2017 р. № 2259/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника щодо порядку застосування норм податкового законодавства при здійсненні операцій з передачі платником ПДВ майна в управління неплатнику ПДВ та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, товариство планує передати об’єкти нерухомості в управління іншій юридичній особі, що перебуває на спрощеній системі оподаткування і є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. без сплати ПДВ.

Щодо порядку реєстрації договору управління майном та правової можливості платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. без сплати ПДВ бути управителем нерухомого майна

Правові засади операцій по управлінню майном регламентуються Цивільним кодексом України (далі - ЦКУ).

Згідно з частиною першою статті 1029 ЦКУ за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно (пункт 1 статті 1030 ЦКУ).

Договір управління майном укладається в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 1031 ЦКУ).

Відповідно до пункту 64.6 статті 64 ПКУ на обліку у контролюючих органах повинні перебувати договори управління майном (крім договорів щодо операцій, визначених у другому реченні абзацу другого підпункту 5 пункту 180.1 статті 180 ПКУ), на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами (угодами), визначені ПКУ.

Взяття на облік договору управління майном здійснюється шляхом додаткового взяття на облік управителя майна як платника податків - відповідального за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору.

Управителям майна при взятті на облік договорів управління майном контролюючими органами надається Реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який є податковим номером платника податків (підпункт 2 пункту 2.4 розділу II Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1588 із змінами та доповненнями (далі - Порядок)).

Підставою для взяття на облік договору управління майном є прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію платником ПДВ управителя майна та отримання документів, визначених пунктом 4.7 розділу IV Порядку (пункт 3.5 розділу III Порядку).

Пунктом 4.7 розділу IV Порядку визначено, що для взяття на облік договору управління майном управитель майна подає до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку документи щодо реєстрації договору управління майном одночасно із реєстраційною заявою платника ПДВ.

Таким чином, платник єдиного податку може бути управителем майна за умови його реєстрації платником ПДВ та переходу на ставку єдиного податку 3 відс. доходу.

Крім цього, поняття "управитель майна" може розглядатися в контексті укладання договору послуг, згідно з яким надаються послуги з управління об’єктом нерухомості за певну винагороду. При цьому управитель майна за договором послуг не має права укладати договори від імені власника майна. Всі договори укладаються самим власником або його представником.

Отже, юридична особа - платник єдиного податку третьої групи має право бути управителем майна згідно з договором управління майном за умови дотримання вимог ПКУ (в частині взяття договору на облік, реєстрації управителя платником ПДВ та застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відс. доходу), або згідно з договором надання послуг з управління майном.

Щодо оподаткування податком на додану вартість

Частиною п’ятою пункту 180.1 статті 180 ПКУ передбачено, що управитель майна веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

Згідно з підпунктами 14.1.191 та 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов'язані з кVIIIвлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів.

Пунктом 189.4 статті 189 ПКУ визначено, що базою оподаткування для товарів/послуг, що передаються/отримуються у межах договорів довірчого управління, є вартість постачання цих товарів, визначена у порядку, встановленому статтею 188 ПКУ.

Отже, операція з передачі установником управління управителю майна в управління не оподатковується ПДВ, оскільки не відбувається переходу права власності на таке майно. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 ПКУ за цією операцією не застосовуються.

Операція з передачі управителем установнику управління товарів/послуг у межах договору управління майном (результатів управління таким майном) для управителя - платника ПДВ є об’єктом оподаткування, база оподаткування за яким визначається відповідно до пункту 189.4 статті 189 ПКУ. При цьому якщо управителем передаються установнику управління грошові кошти як результат управління майном, така операція не є операцією з постачання товарів/послуг та ПДВ не оподатковується.

Операція з надання послуги по управлінню майном, яка здійснюється управителем - платником ПДВ за плату та в інтересах установника управління в межах договору управління майном, є операцією з поставки послуг, що оподатковується ПДВ на загальних підставах (за основною ставкою).

Щодо оподаткування єдиним податком отриманої від управління майном виручки

Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов’язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку (пункт 3 статті 1030 ЦКУ).

Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління (пункт 5 статті 1033 ЦКУ).

Згідно з підпунктом 2 пункту 292.1 статті 292 ПКУ доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 ПКУ.

Враховуючи зазначене, вся виручка, отримана управителем майна в результаті операцій з цим майном, підлягає оподаткуванню єдиним податком.

У разі ж укладання договору надання послуг з управління майном, відповідно до якого "управитель майна" надає послуги з управління майном та отримує за це винагороду, оподаткуванню єдиним податком підлягає дохід, отриманий як оплата за послуги з управління майном.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
110534 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно