Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


  • Щодо порядку зазначення у розрахунку коригування до ПН, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ, умовного ІПН та інших реквізитів у разі, якщо на дату складання такого розрахунку коригування Порядок заповнення ПН було змінено (лист ДФС від 18.07.2017 р. № 1251/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Щодо порядку зазначення у розрахунку коригування до ПН, складеної відповідно до п. 198.5 ПКУ, умовного ІПН та інших реквізитів у разі, якщо на дату складання такого розрахунку коригування Порядок заповнення ПН було змінено (лист ДФС від 18.07.2017 р. № 1251/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 18.07.2017 р. № 1251/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку зазначення у розрахунку коригування до податкової накладної (далі - розрахунок коригування), складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), умовного індивідуального податкового номера (далі - ІПН) та інших реквізитів у разі, якщо на дату складання такого розрахунку коригування Порядок заповнення податкової накладної було змінено, та, керуючись статтею 52 ПКУ, повідомляє.

Відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є об'єктом оподаткування.

У разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення, невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку може зменшити суму податкових зобов'язань, що були нараховані відповідно до цього пункту, на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зазначеної в абзаці першому цього пункту, зареєстрованого в ЄРПН.

Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. N 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 р. за N 137/28267 (далі - Порядок N 1307).

Заповнення рядка "ІПН отримувача (покупця)" в податковій накладній здійснюється в залежності від статусу отримувача (покупця), а також у випадках, визначених ПКУ та Порядком N 1307, проставляється умовний ІПН.

Пунктом 21 Порядку N 1307 передбачено, що порядок складання розрахунку коригування та його реєстрації в ЄРПН аналогічний порядку, встановленому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Порядком N 1307.

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ, у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку "ІПН отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН, який був зазначений у податковій накладній, що коригується.

В табличній частині розділу "Б" такого розрахунку коригування зазначаються, зокрема:

в графі 2 - причина коригування (наприклад, використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів) по операціях, на які нараховані зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ;

в графі 3 "номенклатура товарів/послуг постачальника" - зазначається дата складання та порядковий номер податкової накладної, складеної на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначив податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Кількісні та вартісні показники, щодо яких відбувається коригування, заповнюються зі знаком "-". Інші графи розрахунку коригування заповнюються без особливостей.

У разі, якщо після складання податкової накладної внесено зміни до Порядку заповнення податкової накладної, зокрема змінено умовний ІПН, то на дату реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування потрібно зазначати ІПН, який зазначався в такій податковій накладній (у випадку, наведеному у зверненні - "400000000000"), тобто без урахування внесених змін.

фото автора В фокусе
Амброзяк Наталья Подаем бенефициаров: когда и как [время пришло]...
118063 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям
Спасибо, что читаете сайт Бухгалтер 911 Войдите и читайте дальше бесплатно